icon music Ảnh nghệ sĩ Tỳ Bà
Tỳ Bà 1. Nàng [Cb]ơi tay đêm Đang giăng [Ab]mềm...Trăng [Db]đan qua [Gm6]cành Muôn [Cb]tơ êm...Mây [Bbm]nhung pha [F#]mầu Thu trên [Cb]trời...Sương [Em7]lam phơi [Bbm]mầu Thu [Cb]muôn nơi...2. Vàng [A#m]sao im im Trên hoa [Ab]gầy...Tương [Db]tư ôi người Thôi [Cb]qua đây...Năm [Bbm]xưa ôi [F#]nàng Quên câu [Cb]thề...Hoa [Em7]vừa đưa [Bbm]hương Gây [Cb]đê mê..3. Cây [Db]đàn yêu đương Làm bằng [Cb]thơ...Cây [F#]đàn yêu đương Run trong [Cb]mơ...Hồn [Db]về trên môi Kêu : [F#dim]Em ơi...Thuyền [Db]hồn không [Bbm]đi lên [Cb]chơi vơi..4. Tôi [C#m7]qua tim nàng Vay [Ab]du dương...Tôi [A#m]mang lên [Eb7]lầu, Lên [F]Cung Thương... [B7]Tôi [G6]không bao [F#]giờ Quên [Cb]yêu nàng...Tình [Em7]tang tôi nghe Như tình [Bbm]lang..(1) (2)(Giang Tau)5. Yêu [Db]nàng bao nhiêu Trong lòng [Cb]tôi...Yêu [F#]nàng bao nhiêu Trên đôi [Cb]môi...Đâu [Db]tìm Đào Nguyên Cho [D]xa xôi...Đào [Db]Nguyên trong [Bbm]lòng Nàng đấy [Cb]thôi..6. Thu [C#m7]ôm muôn hồn Lên [Ab]phiêu diêu...Sao [A#m]tôi không [Eb7]màng Kêu : [F]Em yêu... [B7]Trăng [G6]nay không [F#]nàng Như [Dm]trăng thiu...Đêm [Db]nay không [Bbm]nàng Như đêm [A#m]hiu7. Buồn [Cb]lưu cây đào Tìm [Ab]hơi xuân...Buồn [Db]sang cây [F#]tùng Thăm [Cb]đông quân...Ô [Bbm]hay buồn [Gm6]vương Cây [Cb]ngô đồng...Vàng [Db]rơi, Vàng [Bbm]rơi Thu [Cb]mênh mông(7)[Db]Vàng rơi [F#]vàng rơiThu [Cb]mênh mông[Db]Vang roi [Bbm] [Cb]⠀⠀ Sáng tác: Phạm Duy