Tình như sương khói

Điệu: Điệu Boston
Tone: [E]
1. Giờ người [Esus4] đã xa [D] vời [Esus4] [D]
Giờ người [Esus4] ở phương trời [Esus4] [D]
Còn gì cho [Bbm] nhau trong đôi mắt [Asus4] sâu [Bbm] [Asus4] [Bbm]
Mang theo [Asus4] những u [G#] sầu
2. Từng ngày [Esus4] tháng qua [D] dần [Esus4] [D]
Để sầu [Esus4] nhớ bao lần [Esus4] [D]
Thời gian phôi [Bbm] pha quên câu [Asus4] thiết [Bbm] tha [Asus4] [Bbm]
Quên đi [Asus4] lúc quay [G#] về
ĐK: [Ab] Tình yêu như [Abm] sương [C] khói [G#]
[Bbm] Hợp tan [G#] phút giây chỉ [Abm] thế [Bbm] thôi
[Ab] Đừng gieo chi [Abm] thương [C] nhớ
[Bbm] Đừng ôm [G#] ấp trong mộng mơ
(Giang Tau)
(1) (2)
ĐK: [Ab] Tình yêu như [Abm] sương [C] khói [G#]
[Bbm] Hợp tan [G#] phút giây chỉ [Abm] thế [Bbm] thôi
[Ab] Đừng gieo chi [Abm] thương [C] nhớ
[Bbm] Đừng ôm [G#] ấp trong mộng [A#][Cb] [D] ⠀⠀