178
0

Té Xe Ăn Chè

Điệu: Bollero
Tone: [C]
Tác giả: Jimmy Nguyễn
[ C ] Hôm nay ra đường tự [ G ] nhiên té xe.
[ Am ] Đùng một cái. [ Em ] Dăng teqe.
[ F ] Thấy bé té xe chàng [ C ] bay ra đỡ nè.
[ Dm ] Xong đi ăn chè vui [ G ] quá thích ghê.
[ C ] Sau hôm ăn chè anh [ G ] hay nhắn tin.
[ Am ] Cùng dạo phố. [ Em ] Hay đi chơi.
[ F ] Muốn nói với anh là [ C ] mê anh lắm rồi.
[ Dm ] mong được một ngày bên [ G ] anh sánh đôi.
[ G7 ] Hoo hóo...
Cuộc [ C ] đời tím tái đùng [ G ] một cái hóa xanh.
[ Am ] Nhờ anh em quên buồn lo.
Cùng [ Em ] hát vang thật to.
[ F ] Rằng mình sẽ mãi nguyện [ C ] cùng đi chung đường.
[ F ] Rằng em yêu anh, thương anh, cưng [ G ] anh nhiều nhất.
[ G7 ] Hêy...♬
[ C ] Mê anh rồi nên [ G ] em ngốc ghê.
[ Am ] Ngày ngồi ngóng. [ Em ] Đêm trông mong.
[ F ] Chỉ muốn thấy anh và [ C ] bên anh mỗi ngày.
[ Dm ] Không ai có quyền ngăn [ G ] cách chúng ta!!
[ C ] Tuy em hơi lùn mập còn [ G ] anh thì ốm cao.
[ Am ] Vậy thì cũng [ Em ] đâu có sao.
[ F ] Bước kế bên nhau nhìn [ C ] cũng đâu có tệ.
[ Dm ] Đâu có cái gì đâu [ G ] mà phải quê!!
Còn [ D7 ] hơn là [ G7 ] ếếê..
Ngày [ C ] người bước đến [ G ] cuộc đời em sáng tươi.
[ Am ] Chẳng mang âu lo phiền lo.
Cùng [ Em ] hát vang thật to.
Rằng [ F ] mình sẽ mãi nguyện [ C ] cùng đi chung đường.
[ F ] Rằng em thương anh, yêu anh
Cưng [ G ] anh nhiều nhất hú [ G7 ] lelelele [ C ] le
Thế tay