143
0

Đi Rồi Sẽ Đến

Điệu: Ballad
Tone: [F#m]
Tác giả: Tiên Cookie
[ F#m ] Những lúc chỉ có một mình
[ D ] Tôi nghĩ về tương lai xa
[ A ] Tôi nghĩ liệu tôi sinh ra
[ E ] Rồi cuộc đời làm chi?
[ F#m ] Bao nhiêu mơ ước ngày nào
[ D ] Lúc bé mình mơ ngây thơ
[ A ] Sao lớn lại không dám mơ
[ E ] Cơn mơ chợt vụt tắt
Pre:
[ F#m ] Thời gian thấm thoắt [ D ] trôi, năm nay tôi [ A ] hai mươi
Sợ nhiều [ E ] thứ diễn ra trong đời [ F#m ]
Sợ không biết [ D ] liệu rằng có đi sai [ A ] đường
Sợ [ E ] đau sợ vấp ngã.
Chorus:
[ F#m ] Đi đi đi đi rồi sẽ đến, [ D ] thế sao cứ đứng yên?
[ A ] Và vì sao không bước những [ E ] bước đầu tiên? [ F#m ]
Đi đi đi đi rồi sẽ đến, [ D ] không quan tâm thế nào
[ A ] Cứ thế mà đi, dẫu [ E ] có ra sao, cũng chẳng sao.. [ F#m ]
Pre2:
[ F#m ] Tuổi xuân sẽ [ D ] qua mau rất mau thôi [ A ]
Buồn thật [ E ] đấy nếu như ta sợ [ F#m ]
[ F#m ] Sợ thử thách [ D ] khó khăn khiến ta [ A ] buông xuôi
Sợ [ E ] đau sợ vấp ngã..
Chorus2:
[ F#m ] Đi đi đi đi rồi sẽ đến, [ D ] thế sao cứ đứng yên?
[ A ] Và vì sao không bước những [ E ] bước đầu tiên? [ F#m ]
[ F#m ] Đi đi đi đi rồi sẽ đến, [ D ] sẽ thấy xa rất xa
[ A ] Những sớm bình minh rạng [ E ] rỡ chờ ta, đợi ta. [ F#m ]
Thế tay