147
0

Thiên đàng đã mất

Điệu: Fox
Tone: [Em]
Tác giả: Ngọc Loan
1. Bao năm qua [ Em ] rồi tình yêu nay chỉ là bóng [ Emmaj7 ] tối
Bao năm mịt [ D ] mù kỷ [ B7 ] niệm còn thoáng mơ [ Em ] hồ
Cố nhớ lại [ G ] nhiều chỉ nhạt nhòa lệ [ Am ] tôi rơi chỉ [ B ] còn môt vầng trăng [ Em ] tối
Kỷ [ E7 ] niệm giờ thành xa [ Am ] xôi đã [ B7 ] tàn một giấc mơ [ Em ] đời.
2. Bao năm qua [ Em ] rồi người yêu nay chỉ là quá [ Emmaj7 ] khứ
Nên con tim [ D ] gầy chở [ B7 ] đầy những kỷ niệm [ Em ] buồn
Nếu có một [ G ] lần chuyến đò chờ người qua [ Am ] đây thôi [ B ] đừng hận sầu chi [ Em ] nữa
Kỷ [ E7 ] niệm tựa giòng sông [ Am ] trôi thiên [ B7 ] đàng nào đã xa [ Em ] rồi.
ĐK:
Tình nào đã [ G ] quên tình nào còn [ D ] nhớ tình nào xa [ C ] xôi
Nhìn dòng sông [ D ] trôi nghe tình tan vỡ biết trồi về [ Em ] đâu
Tình nay xa [ G ] xôi thiên đàng đã [ D ] mất tôi nghe lệ [ C ] rơi.
3. Bao năm qua [ Em ] rồi tình yêu theo thuyền đời tách [ Emmaj7 ] bến
Trên sông đời [ D ] buồn tiếng [ B7 ] sầu đã dở dang [ Em ] rồi
Nếu có một [ G ] lần kỷ niệm trở về trong [ Am ] đêm nhớ [ B ] người một lần ghé [ Em ] bến
Thiên [ E ] đàng nào đã xa [ Am ] xôi đã [ B7 ] tàn một giấc mơ [ Em ] đời.
Thế tay