146
0

Em là xuân hạ thu đông

Điệu: Ballad
Tone: [D]
Tác giả: Ngọc Loan
1. [ D ] Em có là mùa [ Bm ] xuân cho [ G ] tôi chút nắng [ D ] hồng
[ Em ] Em có là mùa [ A ] hạ thiu đốt [ Em ] tôi trong mắt [ A7 ] em
[ D ] Em có là mùa [ Bm ] thu cho [ G ] tôi ôm gối [ D ] mộng
[ Em ] Em có là đông [ A ] buồn, tôi [ A7 ] xin làm tuyết trắng vây [ D ] quanh. [ D7 ]
ĐK: Mùa [ G ] xuân hay mùa hạ, mùa [ D ] thu hay mùa đông
Thì [ A ] tôi yêu em, yêu em vẫn [ D ] thế [ D7 ]
Mùa [ G ] xuân hay mùa hạ, mùa [ D ] thu hay mùa đông
Thì [ Em ] tôi yêu em, [ Gm6 ] tôi yêu thật [ D ] thà.
2. [ D ] Em có là mùa [ Bm ] xuân cho [ G ] tôi niềm hy [ D ] vọng
[ Em ] Em có là mùa [ A ] hạ cho tôi [ Em ] thêm nỗi khát [ A7 ] khao
[ D ] Em có là mùa [ Bm ] thu tôi [ G ] xin làm lá [ D ] vàng
[ Em ] Em có là đông [ A ] sầu tôi [ A7 ] xin làm nhánh cây [ D ] khô.
(Giang Tau)
(1) (DK)
(Len 3/2 cung - qua [ F ] )
2. [ F ] Em có là mùa [ Dm ] xuân cho [ Bb ] tôi niềm hy [ F ] vọng
[ Gm ] Em có là mùa [ C ] hạ cho tôi [ Gm ] thêm nỗi khát [ C7 ] khao
[ F ] Em có là mùa [ Dm ] thu tôi [ Bb ] xin làm lá [ F ] vàng
[ Gm ] Em có là đông [ C ] sầu tôi [ C7 ] xin làm nhánh cây [ F ] khô.
[ Gm ] Em có là đông [ C ] sầu tôi [ C7 ] xin làm nhánh cây [ F ] khô.
[ Gm ] Em có là đông [ C ] sầu tôi [ C7 ] xin làm nhánh cây [ F ] khô.
Thế tay