Người Trong Giang Hồ

Điệu: Điệu Ballad
Tone: [A#]
Cuộc đời [A#] em song pha bão [D#] tố
Tuổi 15 [Bb] em bước ra giang [D#] hồ
Xách [Eb] dao em theo hầu đại [Bb] bàng
Rồi hằng [Em] đêm đâm thuê chém [Db] mướn
Rồi một [A#] hôm em đây khôn [D#] lớn
Đai ca [Bb] em bỗng chẳng mai qua [D#] đời
Thế [Eb] nên em lên làm đại [Bb] bàng
Quyết [Db] tâm trả thù cho đại [Bb] ca
Đại ca [A#] ơi ! có dao hay là mã [D#] tấu
Cho em mượn làm vũ [E7] khí
Chém giết người [Bb] ta
ÔI đại [Em] ca ! em sẽ xong pha liều [A#] thân
Để cho mai [Eb] sau lòng thanh [D#] thản
Đại ca [A#] ơi ! em sẽ là người tuyên [D#] phong
Chỉ huy mấy thằng đàn [E7] em
Chèm hết mấy bọn [Bb] kia
Ôi đại [Em] ca .....ai đả chém anh chiều [Db] qua
Cuộc đời [A#] em một lần tâm [D#] tối
Gì đàn [Bb] em bị bắt nên khai [D#] rằng
Chính [Eb] em là người cầm [Bb] đầu
tấn tân tấn tân tần tân⠀⠀

Bình luận