171
0

Phút giây tỏa sáng

Điệu: Ballad
Tone: [D]
Tác giả: Khắc Hưng
1. [ D ] Đôi chân kia như đang [ G ] lướt nhanh hơn
[ D ] Con tim rung lên như [ G ] đang cháy hơn
[ D ] Vì lòng quyết tâm còn [ G ] đang cuộn trào từng [ D ] cơn [ A ]
T-ĐK:
Còn chờ gì cơ hội [ D ] ngay đây rồi, sân [ Em ] gôn kia rồi
Nào cùng [ D ] sút đi nào, sút đi [ G ] nào
Và mọi người đang cùng [ D ] nhau mong chờ, bàn [ Em ] thắng bất ngờ
Nào cùng [ G ] chiến đấu nào, anh em [ A ] ơi!
ĐK:
Giờ là phút giây tỏa [ D ] sáng, cùng chạm đến đỉnh vinh [ G ] quang
Để hàng triệu [ Bm ] trái tim cùng ngân [ A ] vang
Giờ là phút giây tỏa [ D ] sáng, cùng chạm đến đỉnh vinh [ G ] quang
Để ta cùng [ Bm ] cháy lên chiến [ A ] thắng huy [ D ] hoàng.
Giờ là phút giây tỏa [ D ] sáng, cùng chạm đến đỉnh vinh [ G ] quang
Để hàng triệu [ Bm ] trái tim cùng ngân [ A ] vang
Giờ là phút giây tỏa [ D ] sáng, cùng chạm đến đỉnh vinh [ G ] quang
Để ta cùng [ Bm ] cháy lên chiến [ A ] thắng huy [ D ] hoàng.
2. [ D ] Xung quanh bao nhiêu ánh [ G ] mắt dõi theo
[ D ] Bao nhiêu con tim, bấy [ G ] nhiêu tiếng reo
[ D ] Từng khoảnh khắc ta chờ [ G ] đón điều kỳ diệu lên [ D ] tiếng [ A ]
T-ĐK:
Còn chờ gì cơ hội [ D ] ngay đây rồi, sân [ Em ] gôn kia rồi
Nào cùng [ D ] sút đi nào, sút đi [ G ] nào
Và mọi người đang cùng [ D ] nhau mong chờ, bàn [ Em ] thắng bất ngờ
Nào cùng [ G ] chiến đấu nào, anh em [ A ] ơi!
ĐK:
Giờ là phút giây tỏa [ D ] sáng, cùng chạm đến đỉnh vinh [ G ] quang
Để hàng triệu [ Bm ] trái tim cùng ngân [ A ] vang
Giờ là phút giây tỏa [ D ] sáng, cùng chạm đến đỉnh vinh [ G ] quang
Để ta cùng [ Bm ] cháy lên chiến [ A ] thắng huy [ D ] hoàng.
Giờ là phút giây tỏa [ D ] sáng, cùng chạm đến đỉnh vinh [ G ] quang
Để hàng triệu [ Bm ] trái tim cùng ngân [ A ] vang
Giờ là phút giây tỏa [ D ] sáng, cùng chạm đến đỉnh vinh [ G ] quang
Để ta cùng [ Bm ] cháy lên chiến [ A ] thắng huy [ D ] hoàng.
* [ D ] We are the [ G ] champions!
[ D ] We are the [ G ] champions!
[ D ] We are the [ G ] champions!
Sút đi nào, chiến thắng nào, anh em [ A ] ơi!
Thế tay