150
0

Anh em ta về

Điệu: Ballad
Tone: [C]
Tác giả: Tiến Lộc
[ C ] Anh em ta về cùng [ Am ] nhau ta quây [ C ] quần nè, 1-2-3-4-5
[ C ] Anh em ta về cùng [ Am ] nhau ta sum họp nè, [ Dm ] 5- [ G ] 4-3-2- [ C ] 1
Một đều chân bước nhé, [ Dm ] hai quay nhìn nhau đi
[ Em ] Ba cầm tay [ F ] chắc nhé, ko muốn ai chia [ G ] lìa
[ C ] Bốn nhớ rằng chúng ta [ F ] bốn bể anh em một nhà
Năm nhớ [ G ] mãi tình người trong câu [ C ] ca.
[ C ] Anh em ta về cùng [ Am ] nhau ta quây [ C ] quần nè, 1-2-3-4-5
[ C ] Anh em ta về cùng [ Am ] nhau ta sum họp nè, [ Dm ] 5- [ G ] 4-3-2- [ C ] 1
Một đều chân bước nhé, [ Dm ] hai quay nhìn nhau đi
[ Em ] Ba cầm tay [ F ] chắc nhé, ko muốn ai chia [ G ] lìa
[ C ] Bốn nhớ rằng chúng ta [ F ] bốn bể anh em một nhà
Năm nhớ [ G ] mãi tình người trong câu [ C ] ca.
[ C ] Anh em ta về cùng [ Am ] nhau ta quây [ C ] quần nè, 1-2-3-4-5
[ C ] Anh em ta về cùng [ Am ] nhau ta sum họp nè, [ Dm ] 5- [ G ] 4-3-2- [ C ] 1
Một đều chân bước nhé, [ Dm ] hai quay nhìn nhau đi
[ Em ] Ba cầm tay [ F ] chắc nhé, ko muốn ai chia [ G ] lìa
[ C ] Bốn nhớ rằng chúng ta [ F ] bốn bể anh em một nhà
Năm nhớ [ G ] mãi tình người trong câu [ C ] ca.
Thế tay