139
0

Nhớ Gì Không Em

Điệu: Ballad
Tone: [D]
Tác giả: Ngọc Loan
[ D ] Một ngày mùa [ F#m ] đông sang lạnh [ G ] buốt muôn cỏ [ D ] cây.
[ D ] Một ngày đợi [ Em ] em hình [ Bm ] bóng em giờ [ Em ] đâu,
[ D ] gió mưa sao [ G ] lạnh lùng. [ E7 ] Phố xưa sao [ A ] hững hờ,
[ Bm ] biết chăng nơi [ Em ] này ta lặng [ Bm ] chết [ E7 ] theo ngày tàn [ A ] phai.
[ D ] Tình nồng gửi [ F#m ] trao em nhờ [ G ] gió mây [ D ] đưa.
[ D ] rời buồn đổ cơn [ Em ] mưa này [ Bm ] hỡi em hiểu [ Em ] không?
[ D ] Bóng đêm vẫn [ G ] chập trùng, [ E7 ] nhớ thương thêm [ A ] não lòng,
[ Bm ] đớn đau ta [ Em ] lặng nhìn tuyết [ A ] rơi trên rừng [ D ] thông buồn.
[ D ] Nhớ gì [ Em ] không em, ngoài [ G ] kia gió đông lạnh [ F#m ] lùng
[ Bm ] Nhớ gì [ Em ] không em, ngồi [ E7 ] đây chiếc bóng [ A ] cô đơn.
[ D ] Nhớ gì [ Em ] không em, ngoài [ G ] kia lá thu rơi [ F#m ] nhiều.
[ Bm ] Nhớ gì [ Em ] không em, mà [ A ] sao em cứ [ D ] vô tình.
[ D ] Từng ngày chờ [ F#m ] em để [ G ] buốt giá trái [ D ] tim.
[ D ] Kỷ niệm thời [ Em ] xa xưa còn [ Bm ] mãi trong hồn [ Em ] anh.
[ D ] Nhớ nhung bao [ G ] mộng đẹp, [ E7 ] tháng năm không [ A ] nhạt nhòa,
[ Bm ] giữa đêm đông [ Em ] buồn lạng [ A ] lẽ trông chờ [ D ] bóng em
(Giang Tấu) (2) (DK)
(Len 1 1/12 tone)
[ F ] Từng ngày chờ [ Am ] em để [ A# ] buốt giá trái [ F ] tim.
[ F ] Kỷ niệm thời [ Gm ] xa xưa còn [ Dm ] mãi trong hồn [ Gm ] anh.
[ F ] Nhớ nhung bao [ A# ] mộng đẹp, [ G7 ] tháng năm không [ C ] nhạt nhòa,
[ Dm ] giữa đêm đông [ Gm ] buồn lạng [ C ] lẽ trông chờ [ F ] bóng em
Thế tay