155
0

Từng Lầm Lỗi

Điệu: Ballad
Tone: [Em]
Tác giả: Lê Bảo Bình
[ Em ] Một mình tôi lê thê bước [ G ] chân
Tìm về những ngày qua đánh [ D ] mất đi chính [ C ] tôi
[ Em ] Kể từ ngày mà tôi đánh [ G ] rơi, cuộc đời mình vào những cuộc [ D ] chơi
Đã [ C ] khiến tôi chẳng còn là [ Em ] tôi! [ G] [D ] C
[ Em ] Làn khói u mê lạc [ G ] lối, đã dẫn bước tôi đi theo lầm [ D ] lỗi
Rồi dần [ C ] lún sâu trong tim tôi là những nỗi [ Em ] đau
Vì ngày đó tôi đâu hiểu [ G ] thấu, những nỗi đau gây ra của ngày [ D ] sau
Tôi đã [ C ] quá mù quáng không nhận ra [ Em ] lỗi dần lớn trong [ G ] tôi
[ C ] quá đam mê những cuộc [ D ] chơi
Giờ [ Em ] đây khi tôi đã nhận [ G ] thấy những tháng ngày xưa [ D ] ấy
Tôi đã [ C ] sa chân vào những vũng [ Em ] lầy
Và giờ đây tôi phải đổi [ G ] thay để bước tiếp trên con đường [ D ] này
Tôi muốn [ C ] nhìn về một ngày [ Em ] mai.
Thế tay