145
0

Phải Thế Thôi

Điệu: Ballad
Tone: [Gm]
Tác giả: Lê Bảo Bình
Tối [ Gm ] qua anh đi cà phê ngoài [ Cm7 ] phố
Thấy [ F ] em đang bên một người [ Bbmaj7 ] lạ
Ôi [ Ebmaj7 ] sao xót xa
Ôi [ Cm7 ] sao nghiệt ngã
Hóa [ Am7b5 ] ra bao lâu nay...
Anh chỉ [ D ] là một ngưới thứ [ Gm ] ba.
Tình [ Gm ] yêu bao lâu nay em lừa [ Cm7 ] dối
Để cho [ F ] anh nhận những nỗi [ Bbmaj7 ] đau này
[ Ebmaj7 ] sao con tim em thay [ Cm7 ] đổi
Anh [ Am7b5 ] chưa bao giờ có [ D ] lỗi
Sao em phản [ Gm ] bội
Biết [ Gm ] sẽ như này thì không [ Cm7 ] yêu từ lâu
Để [ F ] con tim giờ sẽ [ Bbmaj7 ] không phải đau
Tôi [ Ebmaj7 ] khóc em cười vui [ Cm7 ] bên người mới
Chắc [ Am7b5 ] em bây giờ rất [ D ] vui
Đau [ Gm ] đớn nhất khi chân thành yêu [ Cm7 ] quá 1 người
Để [ F ] rồi họ âm thầm xem [ Bbmaj7 ] như là trò cười.
Cố [ Ebmaj7 ] gắng chấp nhận
Không [ Cm7 ] để gục ngã quên [ D ] đi mọi thứ
Quên [ D7 ] đi quá khứ…
Phải thế [ Gm ] thôi !
Thế tay