Năm Qua Đã Làm Gì

Điệu: Điệu Ballad
Tone: [D]
Năm qua tôi đã làm [A#] gì, cho người sinh ra tôi.
Năm qua tôi đã làm [Em] gì, cho người [Db] yêu thương mình.
[A#] Năm qua tôi đã làm gì, cho người nâng đỡ tôi.
Và năm qua tôi đã làm [Em] gì, cho những mối [Db] quen thân tình.[A#]
Giờ là lúc nhìn [Em] lại, xem một năm vừa trôi [Db] qua
Buồn vui thế [D#] nào, có giận hờn có thứ [Bb] tha
Hài lòng hay thất [Eb] vọng, trưởng thành hơn hay vẫn [Db] ngây ngô
Như lúc ban [A#] đầu [C7]
Dù là như thế [Em] nào dù mọi điều đã có [Db] ra sao
Chỉ cần ngoảnh [D#] lại một nụ cười vẫn nở [Bb] trên môi.
Thành công, thất [Eb] bại chỉ là chuyện đã cũ [Db] thôi
Đón chào năm [A#] mới.
Năm qua tôi có được [A#] gì, sau những lần rong chơi.
Năm qua tôi có được [Em] gì, sau những bước [Db] chân rối bời.
[A#] Năm qua tôi có được gì, sau những lần chia tay.
Và năm qua tôi có được [Em] gì, sau những phút [Db] giây quay lại.
Giờ là lúc nhìn [Em] lại, xem một năm vừa trôi [Db] qua
Buồn vui thế [D#] nào, có giận hờn có thứ [Bb] tha
Hài lòng hay thất [Eb] vọng, trưởng thành hơn hay vẫn [Db] ngây ngô
Như lúc ban [A#] đầu [C7]
Dù là như thế [Em] nào dù mọi điều đã có [Db] ra sao
Chỉ cần ngoảnh [D#] lại một nụ cười vẫn nở [Bb] trên môi.
Thành công, thất [Eb] bại chỉ là chuyện đã cũ [Db] thôi
Đón chào năm [A#] mới.
Vậy là hết một [Em] năm bao bộn bề phải trải [Db] qua
Nhìn xem thế [D#] nào có giận hờn, có thứ [Bb] tha
Hài lòng hay thất [Eb] vọng trưởng thành hơn hay vẫn [Db] ngây ngô
Như lúc ban [A#] đầu
Dù là như thế [Em] nào dù mọi điều đã có [Db] ra sao
Chỉ cần ngoảnh [D#] lại một nụ cười vẫn nở [Bb] trên môi.
Thành công, thất [Eb] bại chỉ là chuyện đã cũ [Db] thôi
Xin chào năm [A#] mới.
Năm nay tôi sẽ làm [A#] gì, cho người sinh ra tôi.
Năm nay tôi sẽ làm [Em] gì, cho người [Db] yêu thương mình.
[A#] Năm nay tôi sẽ làm gì, cho người nâng đỡ tôi.
Và năm nay tôi sẽ làm [Em] gì, cho những mối [Db] quen thân tình.[A#] ⠀⠀