271
0

Qua Ngày Mai

Điệu: Bollero
Tone: [Dmaj7]
Tác giả: Tiên Tiên
[ Dmaj7 ] Qua ngày mai niềm đau của anh, cũng là của [ Amaj7 ] tôi
[ Dmaj7 ] Qua ngày mai niềm vui của tôi, nhân [ Amaj7 ] đôi
[ Dmaj7 ] Nếu anh là những, nếu anh là những nốt [ Amaj7 ] nhạc tôi sẽ làm lời ca
Ha [ Dmaj7 ] á... sẽ [ Amaj7 ] theo anh suốt đời
Tôi sẽ [ Dmaj7 ] theo anh suốt đời, anh sẽ [ Amaj7 ] theo tôi suốt đời, ta sẽ [ Dmaj7 ] theo nhau suốt đời... [ Amaj7 ]
[ Dmaj7 ] Nếu anh là lá, nếu anh là lá [ Amaj7 ] tôi sẽ làm nhành hoa
Ha [ Dmaj7 ] há... sẽ [ Amaj7 ] theo anh suốt đời
Tôi sẽ [ Dmaj7 ] theo anh suốt đời, anh sẽ [ Amaj7 ] theo tôi suốt đời, ta sẽ [ Dmaj7 ] theo nhau suốt đời... [ Amaj7 ]
Thế tay