717
0

Một Đêm Say

Điệu: Ballad
Tone: [G]
Tác giả: Thịnh Suy
Verse 1 :
Khi đôi môi em còn [ G ] đỏ mọng, em muốn nói “em [ Em ] yêu anh” ?
Khi men còn trong [ C ] hơi thở, lại gần hôn anh [ G ] đi.
Khi con tim không còn trên [ G ] đầu, khi hai má em hây hây [ Em ]
Em nói em say tiếng [ C ] đàn, vậy lại gần hôn anh đi. [ G ]
Chorus :
Lại gần hôn [ G ] anh, anh sẽ để em mặt trời [ Em ]
Lại gần hôn [ C ] anh, hay em để anh chơi vơi [ G ]
Giờ còn đôi ta [ G ] , kia là núi đây là nhà [ Em ]
Giờ còn đôi [ C ] ta, em có muốn đi thật [ G ] xa?
Verse 2 :
Ta chỉ sống một lần trên [ G ] đời, suy nghĩ lắm chi em [ Em ] ơi…
Bao nhiêu yêu thương [ C ] trên đời, là vị ngọt trên [ G ] đôi môi
Chorus :
Lại gần hôn [ G ] anh, anh sẽ để em mặt trời [ Em ]
Lại gần hôn [ C ] anh, hay em để anh chơi vơi [ G ]
Giờ còn đôi ta [ G ] , kia là núi đây là nhà [ Em ]
Giờ còn đôi [ C ] ta, em có muốn đi thật [ G ] xa?
Outro :
Khi đôi môi em còn đỏ [ G ] mọng, khi anh nói “ anh yêu em “ [ Em ]
Khi anh ta còn [ C ] say giấc nồng, lại gần hôn [ G ] anh đi….
Thế tay