Chiều Trên Phố Về

Điệu: Điệu Blues
Tone: [B]
[Db] ...Hàng lá me [A#] bay [Bb] , hè đến ai [Db] hay ,
Ngày em đến [D#] trường, [E7] ngàn mây trắng [Bb] bay, hòa trong trời [D7] say.
Hạt nắng long [A#] lanh [Bb] , sợi tóc mong [Db] manh ,
Hẹn câu ước [D#] thề, [E7] ngày ta có [Bb] nhau. Hạnh phúc đơm [Db] màu.
ĐK:
[A#m] Lòng như chiếc [D#] thuyền trên bến [Bb] sông,
Nằm im chờ [A#] ai? thương nhớ [D7] ai?
[A#m] Còn yêu mối [D#] tình xa vắng [Bb] nhau,
Còn ôm nỗi [D7] sầu, rất [Db] lâu?
[G7] Ngày vẫn qua [A#] mau [Bb] ...buồn cũng theo [Db] sau .
Chiều trên phố [D#] về, [E7] hồn nghe tái [Bb] tê, buồn con đường [D7] đi
[Db] Buồn suốt canh [A#] thâu [Bb] , buồn đến bao [Db] lâu? .
Ngày trôi não [D#] nề [E7] vụt tắt đam [Bb] mê, quạnh quẽ đi [Db] về ⠀⠀

Bình luận