122
0

Chào Mùa Mới

Điệu: Ballad
Tone: [G#]
Tác giả: Đại Nhân
L [ G# ] ại đến lúc thức dậy, [ D# ] nắn g ấm đã xuống đây
Đ [ Fm ] ã hết những tháng ngày, nhắm [ C# ] mắ t trong giấc say
H [ G# ] ãy mỡ mắt đón chào, [ D# ] ánh sáng ỡ rất cao
M [ Fm ] ột ngày ngọt ngào đợi ta [ C# ] p ía [ D# ] trước
Đi [ Cm ] qua bao con phố lấp [ Fm ] lánh niềm [ A#m ] vui
Muôn hoa dang tươi thắm ỡ [ Cm ] khắp mọi [ Fm ] nơi
Trên môi ai ai cũng đ [ C# ] ang cười thật [ C# ] tươi
Chào mùa mớ [ D# ] i sang...
D [ G# ] ang đôi bàn tay, đón [ C# ] l ấy ánh [ D# ] nắng m ai
H [ G# ] ôm nay ngày mai, tràn [ C# ] đầ y niềm [ D# ] vui, k hông [ Fm ] ngờ bao nhiêu ong bướm cũng [ D# ] nát tan [ C# ] hết rồi
Vì mùa đã san [ D# ] g, .. cho con tim..., [ Fm ] c on tim...
Xóa hết nỗi buồn [ Fm ] .. thầm, [ D# ] hế t chán [ C# ] chường
Cười lê [ A#m ] n thật tươi, sẻ [ Cm ] chia b uồn vui
Hòa van [ A#m ] g lời ca rất [ D# ] phố v ui...?!!!!!
Thế tay