Người Đã Tặng Tôi

Điệu: Điệu Blues
Tone: [Am]
Người đã tặng [Bb] tôi niềm đau [Em] vời vợi
Giọt nắng [Eb] sầu rơi, hoàng hôn [Bb] hấp hối
Người đã [Db] tặng tôi nụ hôn [Eb] mặn mòi
Xô ngã [Db] tường đời chao đảo [A#] trong tôi. [D]
Người đã [Bb] tặng tôi tình yêu [Em] một thời
Mộng ước [Eb] trượt trôi, đường xa [Bb] dốc mõi
Rằng muốn [Db] cảm ơn mà sao [Eb] nghẹn lời
Có lẻ [D] vì tôi yêu [Bb] hoá dại khờ. [D] [Bb]
Rượu men [A#] đắng, ân tình [Em] sầu lắng
[Db] Uống mắt em, [D] mặn rát môi khô
Khóc [Eb] ái ân mờ theo [A#] bóng người. [Eb]
[D] Tình rơi.
Mộng mơ [A#] đó, chim trời [Em] bạt gió
[Db] Gãy cánh yêu, [D] hồn phách liêu xiêu
Nước [Eb] mắt rơi quặn đau [D] rã rời
Người đã [Bb] tặng tôi.
Người có [Bb] phụ tôi hay tôi [Em] phụ người?
Nghiệt ngã [Eb] bạc vôi, cả hai [Bb] có có lỗi
Dù biết [Db] nợ duyên là tôi [Dm/F] nợ người
Trả hết [D] thì thôi sao cứ [Bb] ngậm ngùi?!⠀⠀

Bình luận