415
0

Mascara

Điệu: Ballad
Tone: [D]
Tác giả: Chillies
Ver 1:
câu tạm biệt em [ D ] nói trên môi,
Anh biết đây là đêm [ F#m ] cuối bên nhau mà thôi
Nhìn lại từng khoảnh [ Bm ] khắc từng tồn tại
[ A ] Ta từng khờ dại [ G ]
Mắt em nhòa đi [ D ] mascara
Em trách anh không đi [ F#m ] đến nơi gọi là nhà
Dù vạn ngày cũng [ Bm ] chẳng để lại gì
[ A ] Tim mình thầm thì [ G ]
Chorus:
Mình còn lại gì ngoài cuộc gọi [ D ] hai giờ đêm
Mình còn lại gì ngoài ngày dường [ F#m ] như dài thêm
Nụ cười mà ta vô tình [ Bm ] bỏ lại
Trên môi em sớm [ A ] mai
Dù xa [ G ] khuất
Mình còn lại gì ngoài ngàn lời [ D ] yêu đã trao
Mình còn lại gì ngoài tình đã [ F#m ] phai từ hôm nào
Lại một ngày trôi đi về [ Bm ] mây ngàn
Em đi cùng đêm [ A ] tàn
Mờ sương [ G ] khói
[ D ] [ F#m ] [ Bm] [A ] G
Ver 2:
Câu tạm biệt em [ D ] nói trên môi,
Anh biết đây là đêm [ F#m ] cuối say mà thôi
Nhìn lại từng khoảnh [ Bm ] khắc từng tồn tại
Ta từng khờ [ A ] dại [ G ]
Mắt em nhòa đi [ D ] mascara
Em trách anh không đi [ F#m ] đến nơi gọi là nhà
Dù vạn ngày cũng [ Bm ] chẳng để lại gì
[ A ] Tim mình thầm thì [ G ]
Chorus: x 3
Mình còn lại gì ngoài cuộc gọi [ D ] hai giờ đêm
Mình còn lại gì ngoài ngày dường [ F#m ] như dài thêm
Nụ cười mà ta vô tình [ Bm ] bỏ lại
Trên môi em sớm [ A ] mai
Dù xa [ G ] khuất
Mình còn lại gì ngoài ngàn lời [ D ] yêu đã trao
Mình còn lại gì ngoài tình đã [ F#m ] phai từ hôm nào
Lại một ngày trôi đi về [ Bm ] mây ngàn
Em đi cùng đêm [ A ] tàn
Mờ sương [ G ] khói
Câu tạm biệt em [ D ] nói trên môi,
Anh biết đây là đêm [ F#m ] cuối say mà thôi
Nhìn lại từng khoảnh [ Bm ] khắc từng tồn tại
Ta từng khờ [ A ] dại [ G ]
Thế tay