Biển nhớ muôn trùng (Chateau de sable)

Điệu: Điệu Boston
Tone: [Dm]
Ai xây lầu [Eb] đài, bãi cát mênh [F#] mông
Ôi sao thật [A7] buồn, tình yêu [Eb] mịt mù
Phố kia đầy người, bãi cát vắng [F#] thưa rồi
Ôi bao muộn [A7] phiền, nằm yên ngừng [Eb] rồi
[Cb] Ta nghe biển [A#m] sóng âm [Db] vang
Gió [D#] hỡi [Bbm] thôi hãy ngưng [Cb] bay
Ta nghe gió [A#m] buốt quá đông [Db] ơi
Ước [D#] muốn hãy [Bbm] tan đi giá [Cb] băng
Biển vắng buồn [Eb] tênh vắng bóng bao con [F#] tàu
Xa khơi mịt [A7] mờ từ giã nghìn [Eb] trùng
Ôi con tàu đi theo song chơi [F#] vơi
Thênh thang biển [A7] trời đời là bao ngọt [Eb] bùi
[Cb] Ta nghe biển [A#m] vắng âm [Db] vang
Tuyết [D#] hỡi [Bbm] thôi hãy ngưng [Cb] rơi
Ta nghe giá [A#m] buốt quá đông [Db] ơi
Ước [D#] muốn [Bbm] sẽ buốt mau tan [Eb] đi⠀⠀

Bình luận