163
0

Chào Em Chào Xinh Tươi

Điệu: Ballad
Tone: [Am]
Tác giả: Quốc Bảo
Chào em chào [ Am ] xuân tươi.. [ G ] ha há ha hà...
Xin chào [ Am ] xinh ngoan... [ G ] Em thướt tha..
[ Am ] Xôn xao màu mây tà áo đùa [ G ] bay trên đường về.
[ Am ] Lung linh hàng cây xoà bóng để [ G ] em thướt tha.
[ Am ] Ôm cặp sách nghiêng nghiêng mộng [ G ] mơ trong lòng hiền.
[ Am ] Lòng đang lớn lên bao tình [ G ] thương xanh ngát thôi.
[ Am ] ...Bạn [ Dm ] bè sánh [ Em ] vai, nhìn nhau mắt [ G ] nai.
[ Dm ] Vào ra cùng [ G ] nhau từng sớm mai êm đềm [ Am ] quá.
Nụ [ Dm ] cười sách [ G ] thơm, mầm cây mới [ Am ] ươm.
[ Dm ] ...Mai lớn thành [ G ] hoa, toả hương rất xa.
Chào em chào [ Am ] xuân tươi.. [ G ] ha há ha hà...
Xin chào [ Am ] xinh ngoan... [ G ] Em thướt tha..
Chào em chào [ Am ] xuân tươi.. [ G ] ha há ha hà...
Xin chào [ Am ] xinh ngoan... [ G ] Em thướt tha..
[ Am ] Em như mùa xuân về thắp niềm [ G ] vui cho cuộc đời.
[ Am ] Em như mầm xanh lộc biếc về [ G ] cho thế gian,
[ Am ] Em là áng mây bay mang [ G ] trái tim mặt trời
[ Am ] Ngồi ngoan giữa ấm êm trường [ G ] yêu mơ cánh bay.
[ Am ] ...Bạn [ Dm ] bè sánh [ Em ] vai, nhìn nhau mắt [ G ] nai.
[ Dm ] Vào ra cùng [ G ] nhau từng sớm mai êm đềm [ Am ] quá.
Nụ [ Dm ] cười sách [ G ] thơm, mầm cây mới [ Am ] ươm.
[ Dm ] ...Mai lớn thành [ G ] hoa, toả hương rất xa.
Chào em chào [ Am ] xuân tươi.. [ G ] ha há ha hà...
Xin chào [ Am ] xinh ngoan... [ G ] Em thướt tha..
Chào em chào [ Am ] xuân tươi.. [ G ] ha há ha hà...
Xin chào [ Am ] xinh ngoan... [ G ] Em thướt tha..
Thế tay