Nghìn đêm như một

Điệu: Điệu Ballad
Tone: [Am]
Nửa [Bb] đêm anh nghe lá [Eb] rơi như tiếng chân [Db] người đi lạc vào [A#] đời
Nửa [E7] đêm anh nghe áo [Bb] bay thấp [Bbm] thoáng quanh [Eb] đây cho [E7] trắng đêm [Bb] dài
Lòng [Eb] đau như rừng cuối [E7] hạ chờ mai thu sang cho lá rơi [Bb] vàng
Lòng [Eb] đau như loài cỏ [E7] dại mọc lên cô đơn giữa đời bão [Bb] bùng.
Anh thương những [A#] chiều em đi qua đây
[Eb] Anh thương những [D#] chiều tóc ngủ trên [Bb] vai
Gót ngà mỏi [E7] rụng mưa trên đầu [A#] non
Áo ngà quằn [Eb] quại ôm [E7] đầy dòng [Bb] mưa.
Em đi tuyệt [Db] vời như mây bay [A#] ngang
Em mang chiều [Em] về [E7] rải trên đường [Bb] phố [Bbm]
Em đi một [Eb] mình cho [Db] mây quên [A#] bay
Em mang chiều [E7] về làm tối phương [Bb] này.
Ngày [Bb] mai khi quên ngó [Eb] nhau anh đứng chung [Db] trời vẫn thành lạc [A#] loài
Ngày [E7] mai chăn chiếu tả [Bb] tơi [Bbm] em có phụ [Eb] người [E7] theo bước chân [Bb] người
Còn [Eb] đâu mây chiều rã [E7] rượi từ trên môi em câu hát êm [Bb] đềm
Lòng [Eb] anh đêm nào cũng [E7] vậy nằm thương trăng sao nghiêng rọi mái [Bb] lầu.⠀⠀

Bình luận