139
0

Là 1 Thằng Con Trai

Điệu: Ballad
Tone: [F]
Tác giả: Jack
Verse 1:
Là 1 [ F ] thằng con trai [ G ] nghèo như anh, [ Em ] màu trắng đôi bàn [ Am ] tay
Rượu [ F ] này không say [ G ] vậy uống cho vơi [ C ] đầy
Rồi mình [ F ] kể nhau nghe [ G ] chuyện đêm mưa, [ Em ] chẳng có ô mà [ Am ] che
Phố xá [ F ] đêm ai vô [ G ] tình thôi cũng [ Am ]
ĐK:
Vì rằng ngày [ F ] mai mai [ G ] mai mai [ Em7 ] em bước đi cùng [ Am ] ai
[ F ] Anh lẻ loi, bờ [ G ] môi khẽ run anh [ C ] buồn
[ F ] Tiếng pháo [ G ] vu quy [ Em7 ] muốn giữ em đừng [ Am ] đi
[ F ] Nhưng cớ sao mình [ G ] chẳng nói nhau câu [ Am ]
Vì rằng ngày [ F ] mai mai [ G ] mai mai [ Em7 ] em bước đi cùng [ Am ] ai
[ F ] Anh lẻ loi, bờ [ G ] môi khẽ run anh [ C ] buồn
[ F ] Tiếng pháo [ G ] vu quy [ Em7 ] muốn giữ em đừng [ Am ] đi
[ F ] Nhưng cớ sao mình [ G ] chẳng nói nhau câu [ Am ] gì.
Rap:
[ F ] Vung tay [ G ] hỉ nộ ái ố
[ Em ] Cái số trời định rất [ Am ] tiếc là thân cô
Hồ [ F ] đồ viết lên trang tình [ G ] yêu này vô bổ
[ C ] Khổ cả chặng đường khi tờ giấy này photo
[ F ] có nỗi nhớ muốn [ G ] kêu tên
[ Em ] Nhưng ký ức mãi [ Am ] không quên
Giờ này có được [ F ] gì, người là đóa dã [ G ] quỳ
Chẳng thể hóa diệu [ Am ] kỳ
Verse 2:
Là 1 [ F ] thằng con trai [ G ] nghèo như anh, [ Em ] màu trắng đôi bàn [ Am ] tay
Rượu [ F ] này không say [ G ] vậy uống cho vơi [ C ] đầy
Rồi mình [ F ] kể nhau nghe [ G ] chuyện đêm mưa, [ Em ] chẳng có ô mà [ Am ] che
Phố xá [ F ] đêm ai vô [ G ] tình thôi cũng [ Am ]
ĐK:
Vì rằng ngày [ F ] mai mai [ G ] mai mai [ Em7 ] em bước đi cùng [ Am ] ai
[ F ] Anh lẻ loi, bờ [ G ] môi khẽ run anh [ C ] buồn
[ F ] Tiếng pháo [ G ] vu quy [ Em7 ] muốn giữ em đừng [ Am ] đi
[ F ] Nhưng cớ sao mình [ G ] chẳng nói nhau câu [ Am ]
Vì rằng ngày [ F ] mai [ G ] mái mai mai [ Em7 ] em bước đi cùng [ Am ] ai
[ F ] Anh lẻ loi, bờ [ G ] môi khẽ run anh [ C ] buồn
[ F ] Tiếng [ G ] pháo vu quy [ Em7 ] muốn giữ em đừng [ Am ] đi
[ F ] Nhưng cớ sao mình [ G ] chẳng nói nhau câu [ Am ] gì.
Bridge:
Chào [ F ] nhé, [ G ] anh [ Em ] chúc yên [ Am ] bình
[ F ] Sau tất cả, [ G ] ta vẫn là người [ C ] nhà
Và đừng [ F ] khóc, [ G ] xin [ Em ] giữ món [ Am ] quà
[ F ] Cho mối tình, [ G ] cho ước mơ của [ Am ] mình
ĐK:
Vì rằng ngày [ F ] mai mai [ G ] mai mai [ Em7 ] em bước đi cùng [ Am ] ai
[ F ] Anh lẻ loi, bờ [ G ] môi khẽ run anh [ C ] buồn
[ F ] Tiếng pháo [ G ] vu quy [ Em7 ] muốn giữ em đừng [ Am ] đi
[ F ] Nhưng cớ sao mình [ G ] chẳng nói nhau câu [ Am ] gì.
Out:
( [ F]-[G ] Em7 - Am] [F - G] [C
[ F]-[G ] Em7 - Am] [F - G] [Am )x2
Thế tay