168
0

Thiên Lý Ơi

Điệu: Slow
Tone: [Fmaj7]
Tác giả: Jack , ViruSs
[ Fmaj7 ] Thiên lý ơi em có thể ở [ Em7 ] lại đây không
Biết chăng [ Dm7 ] ngoài trời mua giông
[ G7 ] Nhiều cô đơn lắm [ C ] nghe
[ Fmaj7 ] Thiên lý ơi em chỉ mong mình [ Em7 ] ở đây thôi
Năm tay ghì [ Dm ] chặt đôi môi
[ G7 ] Rồi ngồi giữa lưng [ C ] đồi
[ Fmaj7 ] Thiên lý ơi em có thể ở [ Em7 ] lại đây không
Biết chăng [ Dm7 ] ngoài trời mua giông
[ G7 ] Nhiều cô đơn lắm [ C ] nghe
[ Fmaj7 ] Thiên lý ơi em chỉ mong mình [ Em7 ] ở đây thôi
Năm tay ghì [ Dm ] chặt đôi môi
[ G7 ] Rồi ngồi giữa lưng [ C ] đồi
Thế tay