758
0

3107-2

Điệu: Ballad
Tone: [F]
Tác giả: Duongg , Nâu , W/n
Đến bao [ Bb ] giờ mới có thể [ C ] quên
Đi những câu [ Am ] chuyện mà ta đã [ Dm ] trao
Đến bao [ Bb ] giờ mới có thể [ C ] yêu một người đến [ F ] sau.
Đến bao [ Bb ] giờ mới có thể [ C ] quên
Đi những kỷ [ Am ] niệm mà ta đã [ Dm ] qua
[ Gm ] nếu hôm nay là ngày mà [ Bb ] chúng ta đã rời [ C ] xa.
ĐK1:
Chỉ cần ai [ Bb ] đó cạnh bên giữ [ C ] lại
Và níu nấy [ Am ] em chỉ một phút [ Dm ] giây
Dù là có [ Gm ] đúng hay sai vẫn [ C ] cứ yêu thêm một [ F ] lần chẳng cần nghĩ ngại
Ngày dài vẫn [ Bb ] thế cứ thế trôi [ C ] hoài
Lạc mất nhau [ Am ] sao mình còn đi [ Dm ] mãi
Nơi anh [ Gm ] đến sẽ là một [ C ] nơi chẳng còn có [ F ] em.
RAP:
Anh có bàn [ Bb ] tay để nắm tất cả nhưng không thể nắm được tay em
Anh có niềm [ Am ] tin là thứ duy nhất ở lại cuối [ Dm ] cùng
Anh đã từng [ Gm ] có khoảng trời của mình nhưng giờ chỉ [ C ] toàn đám mây đen
Cùng chặng quán [ F ] quen đường mình từng ghé vào dịp cuối tuần
Anh thấy không [ Bb ] ổn nhưng vẫn cố tỏ ra không sao
Điều tệ nhất là em đi [ Am ] mất chỉ còn đôi tất cuối cùng trong [ Dm ] bao
Mưa cũng chẳng giúp anh được [ Gm ] gì ngoài việc làm ướt đi áo sơ [ C ] mi
Thắt cà vạt chỉnh chu lại [ F ] áo nhưng cuối cùng vẫn bị em lơ đi
Đến bao [ Bb ] giờ mới có thể [ C ] quên
Đi những câu [ Am ] chuyện mà ta đã [ Dm ] trao
Đến bao [ Bb ] giờ mới có thể [ C ] yêu một người đến [ F ] sau.
Đến bao [ Bb ] giờ mới có thể [ C ] quên
Đi những kỷ [ Am ] niệm mà ta đã [ Dm ] qua
[ Gm ] nếu hôm nay là ngày mà [ Bb ] chúng ta đã rời [ C ] xa.
ĐK1:
Chỉ cần ai [ Bb ] đó cạnh bên giữ [ C ] lại
Và níu nấy [ Am ] em chỉ một phút [ Dm ] giây
Dù là có [ Gm ] đúng hay sai vẫn [ C ] cứ yêu thêm một [ F ] lần chẳng cần nghĩ ngại
Ngày dài vẫn [ Bb ] thế cứ thế trôi [ C ] hoài
Lạc mất nhau [ Am ] sao mình còn đi [ Dm ] mãi
Nơi anh [ Gm ] đến sẽ là một [ C ] nơi chẳng còn có [ F ] em.
ĐK2:
Giờ giọt nước [ Bb ] mắt cứ thế lăn [ C ] dài
Ngày tháng trôi [ Am ] đi chẳng thể níu [ Dm ] ai
Rồi ngày mai [ Gm ] đến ra sao khi [ C ] cứ trông mong một [ F ] người sẽ còn ở lại.
Ngày hạ năm [ Bb ] ấy có nhắc những [ C ]
Và chúng ta [ Am ] đã là hai thế [ Dm ] giới
Thế giới [ Gm ] ấy bây giờ chẳng [ C ] còn điều gì giống [ F ] ai.
Thế tay