775
0

Yêu Đương Khó Quá Thì Chạy Về Khóc Với Anh

Điệu: Ballad
Tone: [G]
Mùi hương hoa diên [ G ] vĩ hay là hương tóc mềm
Ngàn vì sao chẳng [ Em ] sáng hơn đôi mắt của em
Thật đẹp đến [ Am ] trăng thẹn thùng phải nấp sau mây
Vậy thì cớ [ Cm ] sao anh đây lại nỡ buông tay
Ừ thì anh không [ G ] muốn phải nhìn thấy em buồn
Chuyện tình yêu nếu [ Em ] như không thể nắm thì buông
Tự nhiên [ Am ] không biết vì lẽ gì [ D ] cứ lại tự kiềm lòng suốt [ G ] thôi [ Dm7 ] [ G7 ]
Cây không muốn [ C ] lá rời cành khi lá vẫn còn xanh
Yêu đương khó [ Bm ] quá thì chạy về khóc với [ Em ] anh
Một người luôn yêu em [ Am ] nhất chắc chắn sẽ không bỏ [ D ] đi
Khiến em phải buồn được [ G ] đâu
Phong ba sóng [ C ] gió phủ đầu anh vẫn đứng đằng sau
Tình yêu có [ Bm ] duyên thì tự tìm đến với [ Em ] nhau
Dù sao anh cũng [ Am ] vui lòng làm người anh trai đến [ D ] suốt đời này được [ G ] không
Ừ thì cây chỉ [ G ] muốn giữ chặt lá bên đời
Từng sợ một cơn gió [ Em ] kia sẽ đi đến dạo chơi
Sợ rằng [ Am ] cơn gió chợt vô tình [ D ] cây ngậm ngùi phải nhìn lá [ G ] rơi
Cây không muốn [ C ] lá rời cành khi lá vẫn còn xanh
Yêu đương khó [ Bm ] quá thì chạy về khóc với [ Em ] anh
Một người luôn yêu em [ Am ] nhất chắc chắn sẽ không bỏ [ D ] đi
Khiến em phải buồn được [ G ] đâu
Phong ba sóng [ C ] gió phủ đầu anh vẫn đứng đằng sau
Tình yêu có [ Bm ] duyên thì tự tìm đến với [ Em ] nhau
Dù sao anh cũng [ Am ] vui lòng làm người anh trai đến [ D ] suốt đời này được [ G ] không
Cây không muốn [ C# ] lá rời cành khi lá vẫn còn xanh
Yêu đương khó [ Cm ] quá thì chạy về khóc với [ Fm ] anh
Một người luôn yêu em [ A#m ] nhất chắc chắn sẽ không bỏ [ D# ] đi
Khiến em phải buồn được [ G# ] đâu
Phong ba sóng [ C# ] gió phủ đầu anh vẫn đứng đằng sau
Tình yêu có [ Cm ] duyên thì tự tìm đến với [ Fm ] nhau
Dù sao anh cũng [ A#m ] vui lòng làm người anh trai đến [ D# ] suốt đời này được [ G# ] không
Dù sao anh cũng [ A#m ] đây rồi làm người theo em đến [ D# ] hết đời này mà [ G# ] thôi
Thế tay