212
0

Đến Giờ Cơm - Ái Phương tại Xuân Hạ Thu Đông, rồi lại Xuân

Điệu: Ballad
Tone: [C]
Tác giả: Minh Cà Ri
Em thổi [ C ] cơm, em luộc [ G ] rau,
Đem thit [ Am ] kho với cá
Em dọn [ C ] mâm, em gọi [ G ] lên
"Đến giờ [ Am ] cơm Út nha"
Bát [ C ] ở đây, bát ở [ G ] kia
Bát của [ Am ] ba với má
Bát của [ F ] em, thế là [ G ] tròn bữa cơm êm [ C ] đềm.
Em mời [ C ] ba, em mời [ G ]
Căn nhà [ Am ] tranh mái lá
Một thìa [ C ] canh hai thìa [ G ] cơm
Thoang thoảng [ Am ] mùi khói rơm
Rồi ăn [ C ] xong, rồi em [ G ] kêu "Đi ngủ [ Am ] thôi Út ơi!"
Quạt đưa [ F ] tay, thay ngoại [ G ] em hát câu ru [ C ] hời.
Út tỉnh [ C ] giấc, út ngẩn [ G ] ngơ
Út hỏi [ Am ] ba với má
"Má hàng [ C ] rong, ba ngoài [ G ] khơi
Ráng đợi [ Am ] thôi Út ơi!"
Em nghỉ [ C ] ngơi, ra đồng [ G ] chơi
Thơm lừng [ Am ] hương lúa mới
Em cười [ F ] tươi, mơ về [ G ] một bữa cơm tuyệt [ C ] vời.
Em mời [ C ] ba, em mời [ G ]
Nắng chiều [ Am ] soi tán lá
Một thìa [ C ] đơm, hai thìa [ G ] chan
Thoang thoảng [ Am ] hương khói nhang!
Rồi ăn [ C ] xong, rồi em [ G ] kêu "Đi ngủ [ Am ] thôi Út ơi!"
Rồi em [ F ] mơ, em gặp [ G ] ba má em trên [ C ] trời!..
Em tỉnh [ C ] giấc qua bụi [ G ] rơm
Cho gà [ Am ] ăn sáng sớm
Em dọn [ C ] sân em dọn [ G ] mâm
"Đến giờ [ Am ] cơm Út nha!"
Bát ở [ C ] đây, bát ở [ G ] kia
Bát của [ Am ] ba với má
Bát của [ F ] em, thế là [ G ] tròn bữa cơm êm [ C ] đềm..
Bát thật [ F ] xinh, thế là [ G ] trọn bữa cơm gia [ C ] đình.
Thế tay