Cô Bạn Học

Điệu: Điệu Ballad
Tone: [A#]
Em bảo [A#] anh nếu em là nữ hoàng
Anh xin [Db] gì thì em sẽ ban [A#] cho
Nhưng nói [Em] trước không nhường ngôi đâu nhé
Vì vua [Db] thường hay chọn lắm cung phi
Và một [A#] hôm em ghé đến thăm anh
Sợ mẹ [Db] cha hay chuyện của đôi [A#] mình
Anh nói [Em] dối thưa đây cô bạn [Db] học
Đã lâu rồi con mới vừa gặp [A#] nhau
Cứ mỗi [A#] tháng em lại đến thăm [Db] anh
Sau mỗi [Em] tuần em ghé thăm một [A#] lần
Rồi quen [Eb] dần hằng đêm em anh [Db] đến
Nên láng [G7] giềng thấy thế bảo nàng [A#] dâu
Kỷ niệm [A#] đó và còn bao nhiêu [Db] nữa
Em của [Em] anh giờ là vợ người [D#] ta
Để anh [Eb] mãi đau thương vì ước [Db] nguyện
Tháng năm [G7] dài chưa xóa được tình [A#] em⠀⠀