165
0

Tôi Là Ai Trong Em

Điệu: Điệu Rhumba
Tone: [Fmaj7]
Tác giả: Việt Anh
Verse 1:
Nếu ngày [ Fmaj7 ] mai đi qua, những khoảng [ Dm ] trời không xanh
Nếu thời [ Bbsus2 ] gian quay lại, có mối [ C ] tình mang tên
Những khoảng [ Fmaj7 ] trời thông xanh, bỗng trở [ Dm ] thành xa xôi
Như là [ Bbsus2 ] ánh mắt nào, lúc ta [ C ] chào tạm biệt.
[ Gm ] Muốn nói em nghe về [ Dm ] giấc mơ
[ Gm ] Muốn nói em nghe [ Csus4 ] thật gần
ĐK:
Rồi ta [ D5 ] sẽ đi những con đường hôm [ Csus4 ] nay
Sẽ giữ tay lại trong [ Bbsus2 ] tay, giữ từng hơi ấm thật [ Csus4 ] lâu
Đồi thông [ D5 ] cao nghe hết những lời ban [ Csus4 ] mai
Nhung nhớ đong đầy sương [ Bbsus2 ] rơi và
chờ nghe em [ F ] nói một lần cho mai [ Csus4 ] sau.
Tôi là [ F ] ai trong em cứ nhìn [ D5 ] sâu trong tim
Nếu mình [ Bbsus2 ] hai tâm hồn, nếu nỗi [ Csus4 ] buồn chia đôi
Có mùa [ F ] đông trên cao, có mùa [ D5 ] hạ trong veo
Giọt nước [ Bbsus2 ] mắt để dành cho một [ Csus4 ] nụ hôn sâu
Dạo: [ F] [Dm ] [ Bbsus2 ] [ C] [F ] Dm Bbsus2 C
Verse 2:
Những khoảng [ F ] trời thông xanh, bỗng trở [ Dm7 ] thành xa xôi
Như là [ Bbsus2 ] ánh mắt nào, lúc ta [ C ] chào tạm biệt.
[ Gm ] Muốn nói em nghe về [ Dm ] giấc mơ
[ Gm ] Muốn nói em nghe [ Csus4 ] thật gần
ĐK:
Rồi ta [ D5 ] sẽ đi những con đường hôm [ Csus4 ] nay
Sẽ giữ tay lại trong [ Bbsus2 ] tay, giữ từng hơi ấm thật [ Csus4 ] lâu
Đồi thông [ D5 ] cao nghe hết những lời ban [ Csus4 ] mai
Nhung nhớ đong đầy sương [ Bbsus2 ] rơi và
chờ nghe em [ F ] nói một lần cho mai [ Csus4 ] sau. (Phiu..... [ F ] [ Csus4 ] [ Bbsus2 ] [ Csus4 ] ) ĐK:
Rồi ta [ D5 ] sẽ đi những con đường hôm [ Csus4 ] nay
Sẽ giữ tay lại trong [ Bbsus2 ] tay, giữ từng hơi ấm thật [ Csus4 ] lâu
Đồi thông [ D5 ] cao nghe hết những lời ban [ Csus4 ] mai
Nhung nhớ đong đầy sương [ Bbsus2 ] rơi và
chờ nghe em [ F ] nói một lần cho mai [ Csus4 ] sau
Out:
Tôi là [ F ] ai trong em cứ nhìn [ Dm ] sâu trong tim
Nếu mình [ Bbsus2 ] hai tâm hồn, nếu nỗi [ C ] buồn chia đôi
Có mùa [ F ] đông trên cao, có mùa [ Dm ] hạ trong veo
Giọt nước [ Bbsus2 ] mắt để dành cho một [ C ] nụ hôn sâu. [ F ] Tôi là ai trong em
Thế tay