Những Bước Chân Âm Thầm

Điệu: Điệu Ballad
Tone: [G]
Từng [G] bước từng bước [G] thầm
Hoa [G] vòng rừng tuyết [B#] trắng
Rặng [Dm] thông già lặng [G#m] câm
Em yêu gì xa [Fbm] vắng
Cho trời mây [G#m] ướt [Db] buồn
Từng [G] bước từng bước [G] thầm
Mưa [G] giữa mùa tháng [B#] năm
Tay [G#m] đan sầu kỷ [G] niệm
Gió rét về lạnh [B#] câm
Từng [Db] bước chân âm [G] thầm...
ĐK:
Em [C7] yêu tình nở [Fbm] muộn
[Fbm] ... [C7] Chiều tím màu [Fbm] mến thương
[Db] ... Mắt biếc [G#m] sầu lắng [Db] đọng
[Db] ... Ðèn [Cb] thắp mờ bóng [Db] đêm
G Fm Ab G (bass only)
Từng [G] bước từng bước [G] thầm
Khi [G] người yêu không [B#] đến
Tuổi [Dm] xuân buồn lặng [G#m] câm
Ði trong chiều mưa [Fbm] hoang
Ðời [Db] biết ai thương [G] mình.....
Cm G G Cm Cm Bb Bb Ab Ab G …
G G# A Bb B (bass only)⠀⠀

Bình luận