228
0

Gửi Anh Xa Nhớ

Điệu: Ballad
Tone: [C]
Tác giả: Tiên Cookie
Tone gốc F: Capo 5
Anh xa [ C ] nhớ anh có khoẻ không
Em lâu [ G ] lắm không viết thư tay
Đầu thư em chẳng [ Am ] biết nói gì
Ngoài câu em ở đây nhớ [ Em ] anh vơi đầy
Anh hãy [ C ] cứ yên tâm công tác
Em da [ Em ] diết thuỷ chung một lòng
Ngày em nghĩ về [ Am ] anh thật nhiều
Để đêm đêm nằm mơ về [ G ] anh
ĐK:
[ C ] Anh đi hoài đường xa [ Em ] em vẫn chờ nơi ấy
Em [ Am ] yêu lắm đấy, em [ G ] thương lắm đấy
Em [ F ] lo cho anh nhiều [ G ] đấy.
[ C ] Mong đến ngày gặp nhau, [ Em ] dẫu cách trở bao lâu
Mua [ Am ] bao thuốc lá, mua [ G ] dăm gói bánh
Anh [ F ] sang thưa chuyện cùng [ G ] em nghe [ C ] anh.
Anh xa [ C ] nhớ anh có khoẻ không
Em lâu [ G ] lắm không viết thư tay
Đầu thư em chẳng [ Am ] biết nói gì
Ngoài câu em ở đây nhớ [ Em ] anh vơi đầy
Anh hãy [ C ] cứ yên tâm công tác
Em da [ Em ] diết thuỷ chung một lòng
Ngày em nghĩ về [ Am ] anh thật nhiều
Để đêm đêm nằm mơ về [ G ] anh
ĐK:
[ C ] Anh đi hoài đường xa [ Em ] em vẫn chờ nơi ấy
Em [ Am ] yêu lắm đấy, em [ G ] thương lắm đấy
Em [ F ] lo cho anh nhiều [ G ] đấy.
[ C ] Mong đến ngày gặp nhau, [ Em ] dẫu cách trở bao lâu
Mua [ Am ] bao thuốc lá, mua [ G ] dăm gói bánh
Anh [ F ] sang thưa chuyện cùng [ G ] em nghe [ C ] anh.
ĐK2:
[ C ] Anh đi hoài đường xa [ Em ] em vẫn chờ nơi ấy
Yêu [ Am ] xa khó lắm yêu [ G ] xa nhớ lắm
Yêu [ F ] xa cô đơn nhiều [ G ] lắm.
[ C ] Mong đến ngày gặp nhau [ Em ] dẫu cách trở bao lâu
Mua [ Am ] bao thuốc lá, mua [ G ] dăm gói bánh
Anh [ F ] sang thưa chuyện cùng [ G ] em nghe [ C ] anh.
Thế tay