156
0

Điện máy xanh (chế)

Điệu: Ballad
Tone: [C]
Tác giả: Quân Keyboard
Bạn muốn mua Ti - [ C ] Vi, Đến điện máy [ G ] xanh
Bạn muốn mua tủ [ Am ] lạnh, Đến [ G ] điện máy [ C ] xanh
Bạn muốn mua xe [ C ] lăn, Đến điện máy [ G ] xanh
Bạn muốn mua cặp [ Am ] nạng, Đến [ G ] điện máy [ C ] xanh
Bạn muốn mua xe [ C ] tăng, Đến điện máy [ G ] xanh
Bạn muốn mua lựu [ Am ] đạn, Đến [ G ] điện máy [ C ] xanh
Bạn muốn mua da [ C ] trâu, Đến điện máy [ G ] xanh
Bạn muốn mua quần [ Am ] què, Đến [ G ] điện máy [ C ] xanh
Bạn muốn ăn [ C ] sushi, Đến điện máy [ G ] xanh
Bạn muốn ăn mù [ Am ] tạt, Đến [ G ] điện máy [ C ] xanh
Bạn muốn mua ba con [ C ] sâu, Đến điện máy [ G ] xanh
Bạn muốn mua quần [ Am ] xịp,Đến [ G ] điện máy [ C ] xanh
Bạn muốn ăn cơm [ C ] chay, Đến điện máy [ G ] xanh
Bạn muốn ăn phở [ Am ] bò, Đến [ G ] điện máy [ C ] xanh
Bạn muốn chơi [ C ] noel, Đến điện máy [ G ] xanh
Bạn muốn bao lì [ Am ] xì, Đến [ G ] điện máy [ C ] xanh
Bạn muốn ăn cơm [ C ] hêu, Đến điện máy [ G ] xanh
Bạn muốn ăn hột [ Am ] vịt, Đến [ G ] điện máy [ C ] xanh
Bạn muốn chơi dây [ C ] thun, Đến điện máy [ G ] xanh
Bạn muốn mua thằn [ Am ] lằn, Đến [ G ] điện máy [ C ] xanh
Bạn muốn mua ve [ C ] chai, Đến điện máy [ G ] xanh
Bạn muốn mua sắt [ Am ] vụn, Đến [ G ] điện máy [ C ] xanh
Bạn muốn chơi bê [ C ] đê, Đến điện máy [ G ] xanh
Bạn muốn chơi bồ [ Am ] đà, Đến [ G ] điện máy [ C ] xanh
Bạn muốn mua con [ C ] chim, Đến điện máy [ G ] xanh
Bạn muốn mua lá chà [ Am ] bồn, Đến [ G ] điện máy [ C ] xanh
Bạn muốn đi bia [ C ] ôm, Đến điện máy [ G ] xanh
Bạn muốn coi mì [ Am ] gõ, Đến [ G ] điện máy [ C ] xanh
Bạn muốn mua bông [ C ] mai, Đến điện máy [ G ] xanh
Bạn muốn đi đạp [ Am ] vịt, Đến [ G ] điện máy [ C ] xanh
Bạn muốn chơi [ C ] cave, Đến [ G ] điện máy [ C ] xanh
Bạn muốn chơi bà [ Am ] già, Đến [ G ] điện máy [ C ] xanh
Thế tay