229
0

Kachiusa Chế

Điệu: Ballad
Tone: [Am]
Tác giả: Quân Keyboard
[ Am ] Đào mà ra hoa người ta mới kêu là [ Em ] hoa đào
Đào mà ra bông người ta cũng kêu là [ Am ] bông đào
Hạt đó rơi [ Dm ] xuống đất kia lớn lên thành cây đào
Để đến [ Em ] mùa sau thì cây nó ra hoa [ Am ] đào
Cầu vừa xây [ Am ] xong người ta mới gọi là [ Em ] xây cầu
Cầu vừa sơn xong, người ta mới gọi là [ Am ] sơn cầu
Cầu mới [ Dm ] xây bắc qua sông mới gọi là sông Cầu
Bắc cho người [ Em ] đi, người ta mới gọi là [ Am ] đi... cầu
(Chúng ta mà ... [ Em ] đi, người ta cung kêu là ... [ Am ] đi cầu.)
Gà vừa mọc [ Am ] lông, người ta mới gọi là [ Em ] lông gà
Gà vừa mọc đuôi, người ta mới gọi là [ Am ] đuôi gà
Gà giết [ Dm ] đi, nấu xôi lên mới gọi là xôi gà
Ăn xong còn [ Em ] xương, người ta mới gọi là [ Am ] xương gà
Đào mà ra [ Am ] hoa, người ta mới kêu là [ Em ] hoa đào
Đào mà ra bông, người ta mới kêu là [ Am ] bông đào
Đào đẵn [ Dm ] đi, đốt lấy than mới kêu là than đào
Mấy em làm [ Em ] đêm, người ta cũng kêu là [ Am ] đào.
Cầu vừa xây [ Am ] xong , người ta mới gọi là [ Em ] xây cầu,
Cầu vừa đi xong, người ta mới gọi [ Am ] đi cầu
Cầu bắc [ Dm ] lên quét qua loa cũng gọi là sơn cầu
Có anh cụt [ Em ] tay, nổi tiếng tên [ Am ] La Văn Cầu
Bầu mà ra [ Am ] dây người ta vẫn kêu là [ Em ] dây bầu
Bầu vừa ra hoa người ta vẫn kêu là [ Am ] hoa bầu
Bầu nấu [ Dm ] sôi bỏ tôm khô mới kêu là canh bầu
Mấy em bụng [ Em ] to người ta vẫn kêu là… [ Am ] b…ầ…u
Đời mà lên [ Am ] hương, người ta mới kêu là [ Em ] lên đời
Đời mà đi tong, người ta mới kêu là [ Am ] đi đời
Đời sướng [ Dm ] vui hát ca vang mới kêu là yêu đời
Có em ở [ Em ] bên, thì ta cũng kêu là ... [ Am ] bạn đời.
(Có thai rồi [ Em ] sinh người ta mới kêu ra [ Am ] đời)
Đường mà đi [ Am ] lên người ta mới kêu là [ Em ] lên đường
Đường mà đi qua người ta mới kêu là [ Am ] qua đường
Đường khó [ Dm ] đi khó đi người ta mới kêu là đi đường
Đến khi làm [ Em ] thơ người ta cũng kêu thơ [ Am ] Đường
Bò mà ra [ Am ] lông người ta mới kêu là [ Em ] lông bò
Bò mà sinh con người ta vẫn kêu là [ Am ] con bò
Bò chết [ Dm ] đi xác khô mới chính là khô bò
Nếu ai hỏi [ Em ] tôi thì tôi cũng kêu là [ Am ] con bò!
(Chúng em học [ Em ] ngu thầy cô mắng ngu như [ Am ] bò)
Tiền mà thu [ Am ] vô người ta mới kêu là [ Em ] thu tiền
Tiền mà chi ra người ta mới kêu là [ Am ] chi tiền
Tiền đếm [ Dm ] xong đóng vô bao mới kêu là bao tiền
Để trong cầu [ Em ] tiêu người ta mới kêu là [ Am ] tiêu tiền
Mùa xuân [ Am ] sang,cành lá vẫn theo ngàn [ Em ] tiếng cười
Học hành chăm,cùng cố gắng cho nên [ Am ] người
Ngàn ước [ Dm ] mơ,sáng tươi giữa mây trời huy hoàng
Hãy cùng [ Em ] nhau,mình tiến bước trong học [ Am ] hành
Thế tay