144
0

Em Đi Qua Cầu Cây

Điệu: Slow Rock
Tone: [Bb]
Tác giả: Lê Văn Lộc
Có chiếc cầu [ Bb ] cây bắc ngang qua [ Eb ] suối
Cao thật [ Gm ] cao, không tay [ Dm ] vịn
Em đi [ F ] qua chiếc cầu rung [ Gm ] rinh
Dòng nước lung [ F ] linh soi bóng em [ Bb ] đi.
Cầu tre lắc [ Eb ] lẻo chân em vững [ Bb ] vàng [ Gm ]
Dòng nước trôi [ Dm ] nhanh em vui mắt [ Gm ] nhìn
Có ai nào [ F ] ngờ em qua cầu [ Bb ] hay
Chính em là [ F ] người Thanh niên xung [ Bb ] phong.
Những tháng ngày [ Bb ] qua sống trong gian [ Eb ] khổ
Đi đào [ Gm ] kinh, em không [ Dm ] ngại
Trong mưa [ F ] tuôn dưới màn sương [ Gm ] đêm
Dù nắng chang [ F ] chang em vẫn hiên [ Bb ] ngang.
Từ trong gian [ Eb ] khó nay em trưởng [ Bb ] thành [ Gm ]
Nào xá hiểm [ Dm ] nguy em ra chiến [ Gm ] trường
Hiến dâng cuộc [ F ] đời em cho Tổ [ Bb ] quốc
Áo xanh bạc [ F ] màu Thanh niên xung [ Bb ] phong.
Thế tay