icon music Ảnh nghệ sĩ Nếu em tới thăm đảo
Nếu em tới thăm đảo Capo ngăn 4== Ở đảo xa [Bb]xôi nơi đây tôi ước sao có một ngày [D]người thương tôi sẽ [Bb]tới Trong gió reo biển [Eb]khơi em thấy ngay đảo [Em]tôi cả [D]một nước non tuyệt [Bb]vời Ở đảo xa [D]xôi nơi đây vững vàng tay [Em]súng Bảo vệ biên cương [Eb]thiêng liêng tôi canh giữa biển [D]trời Đảo dù xa [Db]xôi quanh năm ngày đêm sóng [Em]vỗ Tiếng hát vẫn vui [D]tươi cùng đàn hải âu bay rợp [Bb]trời. [Bb]A! Chiến sĩ đảo chúng [D]tôi đang sống một cuộc sống [Bb]vui rất yêu [A#]thương Đẹp [Eb]thay những con người [D]mới Nếu em tới thăm đảo [Bb]tôi, em sẽ vui niềm [Eb]vui Của người chiến [A#]sĩ ngoài biển [Eb]khơi và của đảo chúng [Bb]tôi. Ở đảo xa [Bb]xôi nơi đây quân cướp kia đã nhiều [D]lần định âm mưu lấn [Bb]tới Tay súng trên đảo [Eb]tôi đã đánh tan giặc [Em]kia bảo vệ [D]nước non biển [Bb]trời Ở đảo xa [D]xôi bao phen bão bùng giông [A#]tố mà hàng cây luôn xanh [Eb]tươi ngăn sóng dữ biển [D]khơi Từ Thủ đô [Db]xa tin vui rộn vang cánh [Em]sóng vẫn tiếp sức cho [D]tôi bằng ngàn lời ca yêu cuộc [Bb]đời. [Bb]A! Chiến sĩ đảo chúng [D]tôi đang sống một cuộc sống [Bb]vui rất yêu [A#]thương Đẹp [Eb]thay những con người [D]mới Nếu em tới thăm đảo [Bb]tôi, em sẽ vui niềm [Eb]vui Của người chiến [A#]sĩ ngoài biển [Eb]khơi và của đảo chúng [Bb]tôi. Nếu em tới thăm đảo [Bb]tôi, em sẽ vui niềm [Eb]vui Của người chiến [A#]sĩ ngoài biển [Eb]khơi và em sẽ [D]yêu .... vô cùng ... đảo của chúng [Bb]tôi.⠀⠀ Sáng tác: Trọng Loan