Chính sách

Nội dung dịch vụ

 • Hợp âm nhanh là mạng xã hội chia sẻ thông tin về âm nhạc cho người chơi nhạc cụ, cho phép xem các thế bấm bài hát( guitar, piano...) bao gồm nhiều thể loại khác nhau và/hoặc những nội dung khác được Người dùng đăng tải.
 • Người dùng có thể xem, đóng góp các bài hát hoặc chia sẻ ý kiến với cộng đồng
 • Người dùng Hợp âm nhanh có thể sử dụng dịch vụ trên Website hoặc/và các ứng dụng Hợp âm nhanh phát triển trên thiết bị di động.

Cam kết bảo mật thông tin cá nhân Người dùng

Thông tin cá nhân của Người dùng trên Hợp âm nhanh được Hợp âm nhanh cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Hợp âm nhanh. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi Người dùng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của Người dùng đó, ngoại trừ những trường hợp có yêu cầu từ cơ quan có thẩm quyền. Theo đây, Hợp âm nhanh cam kết:

 • Không sử dụng, chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ ba nào về thông tin cá nhân của Người dùng khi chưa có sự cho phép hoặc đồng ý từ Người dùng, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
 • Chúng tôi quan tâm đến sự an toàn thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi thường xuyên cập nhật những tiêu chuẩn an toàn mới để bảo vệ và ngăn chặn truy cập trái phép, duy trì an ninh dữ liệu và sử dụng một cách chính xác thông tin cá nhân của bạn. Tuy nhiên chúng tôi không thể đảm bảo sự an toàn tuyệt đối của thông tin trong quá trình truyền hoặc lưu trữ của nó trong hệ thống của chúng tôi.

Các nội dung cấm trao đổi và chia sẻ trên mạng xã hội

Khi sử dụng sản phẩm Hợp âm nhanh, nghiêm cấm Người dùng một số hành vi:

 • Lợi dụng việc cung cấp, trao đổi, sử dụng thông tin trên Hợp âm nhanh nhằm mục đích: Chống lại Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân; tuyên truyền chiến tranh xâm lược, khủng bố; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, chủng tộc, tôn giáo; Tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc. Tuyệt đối không bàn luận, đăng tải các nội dung về các vấn đề chính trị.
 • Người dùng lợi dụng việc sử dụng Hợp âm nhanh nhằm tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác do pháp luật quy định bằng bất cứ hình thức nào trên Hợp âm nhanh.
 • Quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hoá, dịch vụ bị cấm hoặc truyền bá tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm bị cấm trên Hợp âm nhanh.
 • Khi giao tiếp với người dùng khác, Người dùng quấy rối, chửi bới, làm phiền hay có bất kỳ hành vi thiếu văn hoá.
 • Đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, nhạo báng, xúc phạm uy tín tới tổ chức, cá nhân dưới bất kỳ hình thức nào (nhạo báng, chê bai, kỳ thị tôn giáo, giới tính, sắc tộc….).

Nội dung cung cấp trao đổi thông tin

 • Khi đăng kí sử dụng dịch vụ Hợp âm nhanh, người dùng có thể upload nội dung lên Hợp âm nhanh. Nội dụng upload lên Hợp âm nhanh phải phù hợp với thể loại, tiêu chuẩn mà Hợp âm nhanh cho phép.
 • Người dùng phải chịu trách nhiệm về nội dung của việc đăng tải trên Dịch vụ Hợp âm nhanh. Người dùng khẳng định và đảm bảo rằng mình sở hữu hoặc/và được sự đồng ý của chủ sở hữu về nội dung mà mình đăng tải đồng thời Người dùng cấp phép cho Hợp âm nhanh tất cả bằng sáng chế, nhãn hiệu, thương mại, bí mật thương mại, hoặc quyền khác liên quan đến nội dung để phổ biến nội dung trên dịch vụ Hợp âm nhanh theo các Điều khoản Dịch vụ
 • Trong mọi trường hợp, Hợp âm nhanh được quyền xử lý các thông tin đăng tải cho phù hợp với thuần phong mỹ tục, các quy tắc đạo đức và các quy tắc đảm bảo an ninh quốc gia, và chúng tôi có toàn quyền cho phép hoặc không cho phép bài viết, thông tin, hình ảnh của bạn xuất hiện hay tồn tại trên website.

Cookie

Chúng tôi sử dụng “cookies” cho những việc như lưu mật khẩu, sở thích, playlist của bạn để giúp xác định khi nào bạn quay trở lại. Bạn có thể thiết lập lại trình duyệt của bạn để từ chối tất cả các cookie hoặc cảnh báo bạn khi một cookie được gửi. Tuy nhiên điều này có thể ảnh hưởng tới trải nghiệm người dùng của bạn.

Liên lạc

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc hoặc khiếu nại về quyền riêng tư của bạn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua email: hopamnhanh.group@gmail.com