icon music Ảnh nghệ sĩ Tears Don’t Fall
Tears Don’t Fall Verse 1[D#]With bloodshot eyes I [A#]watch you [Cb]sleeping[D#]The warmth I feel beside me [A#]is slowly [Cb]fadingBridgeWould she [D#]hear me if I [A#]called [Cb]her name?Would she [D#]hold me if she [A#]knew my [Cb]shame?Pre-Chorus[D#]There's always something different going wrongThe [A#]path I walk's in [Cb]the wrong direction[D#]There's always someone fucking hanging onCan [A#]anybody help me [Cb]make it better?Chorus[A#] Your tears don't [Cb]fall, they crash around [A#]meHer conscience [Cb]calls, the [D#]guilty to [Cb]come [A#]homeYour tears don't [Cb]fall, they crash around [A#]meHer conscience [Cb]calls, the [D#]guilty to [Cb]come [D#]homeVerse 2[D#]The moments die, I [A#]hear no [Cb]screaming[D#]The visions left inside me [A#]are slowly [Cb]fadingBridgeWould she [D#]hear me if I [A#]called her [Cb]name?Would she [D#]hold me if she [A#]knew my [Cb]shame?Pre-Chorus[D#]There's always something different going wrongThe [A#]path I walk's in [Cb]the wrong direction[D#]There's always someone fucking hanging onCan [A#]anybody help me [Cb]make it better?Chorus[A#] Your tears don't [Cb]fall, they crash around [A#]meHer conscience [Cb]calls, the [D#]guilty to [Cb]come [A#]homeYour tears don't [Cb]fall, they crash around [A#]meHer conscience [Cb]calls, the [D#]guilty to [Cb]come [D#]homeBridgeWould she [D#]hear me if I [A#]called her [Cb]name?Would she [D#]hold me if she [A#]knew my [Cb]shame?Pre-Chorus[D#]There's always something different going wrongThe [A#]path I walk's in [Cb]the wrong direction[D#]There's always someone fucking hanging onCan [A#]anybody help me [Cb]make it better?Chorus[A#] Your tears don't [Cb]fall, they crash around [A#]meHer conscience [Cb]calls, the [D#]guilty to [Cb]come [A#]homeYour tears don't [Cb]fall, they crash around [A#]meHer conscience [Cb]calls, the [D#]guilty to [Cb]come [D#]homeOutroBetter![A#]Your tears don't fall, [Cb]they crash around me[A#]Her conscience calls, [Cb]the [D#]guilty to [Cb]come home⠀⠀ Sáng tác: Bullet For My Valentine
icon music Ảnh nghệ sĩ Devil Town
Devil Town *Verse: [Bb]Life's al [D#]right in [Em]Devil [A#]TownThey're [Db]right, no one's gonna [Eb]catch us [D]now[Bb]Dad has [D#]bought a [Em]new car [A#]nowWe're [Db]fine, no one's gonna [Eb]catch us [D]now*Instrumental:[Bb] [Em] [A#] [Db] [Eb] [D]x2*Verse:[Bb]You said [D#]something [Em]dumb [A#]againShe's [Db]mad, at least that's [Eb]what they [D]say[Bb]Mum and [D#]daddy [Em]aren't in [A#]loveThat's [Db]fine, I'll settle for [Eb]two birth [D]days*Chorus:[Bb]Devil town is [Em]colder in the summertime[A#]I'll lose my [Db]mind at least another [Bb]thousand times[Em]Hold my hand tight, [A#]we'll make it ano [Db]ther night[Bb]I still get a little [Em]scared of something new[A#]But I feel a little [Db]safer when I'm [Bb]with you[Em]Falling doesn't [A#]feel so bad when I [Db]know you've fallen this way [Bb]too*Verse:[Bb]We're all [D#]dead in [Em]Devil [A#]TownThat's [Db]fine, cause nothing's gonna [Eb]scare us [D]now[Bb]We're all [D#]in our [Em]dressing [A#]gowns, mine's [Db]whiteand stripey, yours is [Eb]green and [D]brown[Bb]I for [D#]got my [Em]name [A#]againI [Db]think that's something worth [Eb]remembe [D]ring[Bb]Spiders [D#]in your [Em]favourite [A#]shoesJust [Db]leave them be cause they're more [Eb]scared of [D]you*Chorus:[Bb]Devil town is [Em]colder in the summertime[A#]I'll lose my [Db]mind at least another thou[Bb]sand times[Em]Hold my hand tight, [A#]we'll make it another [Db]night[Bb]I still get a little [Em]scared of something [A#]newBut i feel a little [Db]safer when I'm [Bb]with you[Em]Falling doesn't [A#]feel so bad when I [Db]know you've fallen this way [A#]too*Instrumental:[Bb] [Em] [A#] [Db]x4*Chorus:[Bb]Devil town is [Em]colder in the summertime[A#]I'll lose my [Db]mind at least another thou[Bb]sand times[Em]Hold my hand tight, [A#]we'll make it another [Db]night[Bb]I still get a little [Em]scared of something [A#]newBut i feel a little [Db]safer when I'm [Bb]with you[Em]Falling doesn't [A#]feel so bad when I [Db]know you've fallen this way [A#]too⠀ Sáng tác: Cavetown
icon music Ảnh nghệ sĩ Tàn Tích
Tàn Tích [Cmaj7]Trông qua bên kia đồi Hoang mang ai đó đang ngồi [Gmaj7]nhìn[Cmaj7]Hương hoa đêm qua đâu rồiSao quanh đây thối tha lòng [Gmaj7]ngườiVài năm [Cmaj7]quaXuống [D7]đây ta mong gì [Db]hơnMà đêm [Am7]ngheBão [D7]tốThời gian [Db]làm trò[D#]Thân ai loanh quanh trốn tránh ánh nắng qua ngày[Cmaj7]Nay đây mai đâu đó biết có sa lầy[Db]Vô vị hay tại ta bị [D7]điênNgười là [D#]tàn tíchGiờ là [Cmaj7]tàn tíchDưới ánh [Db]mặt trời em có rạng ngờiNhư ngày [D7]xưaNgười là [D#]tàn tíchGiờ là [Cmaj7]tàn tíchDưới ánh [Db]mặt trời em có rạng ngờiEm [D7] hỡiGiờ đây đôi [D#]mắt lấp lánh lúc [D7]ta thơ ngây tan về [Cmaj7]đâuHòa vào tinh [D#]tú chút nắng chút [D7]sương hôm qua ta từng [Cmaj7]mơ mộng[D#]Để từng ngày ngang qua[D7] ánh sao phía xa ta chẳng [Cmaj7]nhìn ra[D#]Một thời tàn [D7]khốc đổi lại [Cmaj7]yên bìnhNgười là [D#]tàn tíchGiờ là [Cmaj7]tàn tíchDưới ánh [Db]mặt trờiEm có rạng ngờiNhư ngày [D7]xưaNgười là [D#]tàn tíchGiờ là [Cmaj7]tàn tíchDưới ánh [Db]mặt trờiTa sẽ rạng ngời Em [D7] hỡiEm là ngàn [D#]ánh sao trên trờiMột lần [Cmaj7]ghé ngang cuộc đời[Db]Khát khao nụ cười người ngang quaSao [D7]chẳng dành cho taTan vào [D#]đêmTan vào [Cmaj7]đêmDưới ánh [Db]mặt trờiTa sẽ rạng ngờiEm [D7] hỡi⠀ Sáng tác: Lý Bực
icon music Ảnh nghệ sĩ Avenged Sevenfold - Buried Alive
Avenged Sevenfold - Buried Alive Intro: e|-----8------10p8----8----|----7-----5----------|----------------------|----0-----------------|B|/10-----10-------10------|-8-----8-------8/10--|----5-----6p5---5-----|-------0------0---0---|G|-------------------------|---------------------|-7-----7------7-------|-5--------7\5---5-----|D|-------------------------|---------------------|----------------------|--------------------5-|A|-0-----------------------|-7-------------------|-5--------------------|----------------------|E|----------------------8--|---------------------|------------------8-7-|-5--------------------| . .e|-----8------10p8----8----|----7-----5----------|--------------------|----------------------------|B|/10-----10-------10------|-8-----8-------8/10--|----5-----6p5-------|-----8--10--9h10p9p7h9--10--|G|-------------------------|---------------------|-7-----7------7--9--|-10-------------------------|D|-------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------|A|-0-----------------------|-7-------------------|-5------------5--7--|-8----------7---------------|E|----------------------8--|---------------------|--------------------|----------------------------| e|------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|B|/10~--8-10--------------|/10---8-10-------------|/10~--8-10--------------|-7--8--7--5-----5----|G|-----------\7-5-7-5-----|-----------\7--5h7--5--|-----------\7-5-7-5-----|-7----------5-----5--|D|--------------------7-5-|-----------------------|--------------------7-5-|---------------------|A|-0----------------------|-----------\5----------|-0----------------------|-5--------3---3------|E|-----------\7-----------|/8---------------------|-----------\7-----------|---------------------| e|------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|B|/10~--8-10--------------|/10---8-10-------------|/10~--8-10--------------|-7--8--7--5-----5-----|G|-----------\7-5-7-5-----|-----------\7--5h7--5--|-----------\7-5-7-5-----|-7----------5-----5---|D|--------------------7-5-|-----------------------|--------------------7-5-|----------------------|A|-0----------------------|-----------\5----------|-0----------------------|-5--------3---3-------|E|-----------\7-----------|/8---------------------|-----------\7-----------|--------------------0-| e|-------------------|------------5--------|-------------------|----------5--------|B|----------------5--|-5-------------------|----------------5--|-5-----------------|G|/5~-------4~-------|----2-h4/5---------/-|/5~-------4~-------|----2--------------|D|-------------------|---------------------|-------------------|-------------3-----|A|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|E|/5~-------3~-------|-1-------------------|/5~-------3~-------|-1-----------------| e|-------------------|-----------24--------|-------------------|----------24---------|B|----------------5--|-5-------------------|----------------5--|-5------------22-----|G|/5~-------4~-------|----2-h4/5---------/-|/5~-------4~-------|----2----------------|D|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|A|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|E|/5~-------3~-------|-1-------------------|/5~-------3~-------|-1-------------------| Lead Intro:e|-------------------------------------------------------------------------|B|-13-13-13/15-13\8-8-8/10~10-10--\9~--13-13-13/15-13\8-8/10-10-12-13-12-12---------------------------------------|G|-------------------------------9-----------------------------------------|D|-------------------------------------------------------------------------|A|-------------------------------------------------------------------------|D|-------------------------------------------------------------------------| e|---------------------------------------/17-15----------------------------|B|-12-13-15--13-13-13-12-13----13-12-13---------18-17--/13-h14p13\9---------------------------------------|G|----------------------------12-------------------------------------------|D|-------------------------------------------------------------------------|A|-------------------------------------------------------------------------|D|-------------------------------------------------------------------------| e|-------------------------------------------------------------------------|B|-/13-13-13-12-13----13-12-13/15-17-15-12b13r12~--12h13p12p10---------\13~------------------------------|G|-----------------12------------------------------------------13-12-10----|D|-------------------------------------------------------------------------|A|-------------------------------------------------------------------------|D|-------------------------------------------------------------------------| Verse [Bb]Take the time just to [A#]listenWhen the [Em]voices screaming are [D]much too loud[Bb]Take a look in the [A#]distanceTry and [Em]see it [D]all [Bb]Chances are that you [A#]might findThat we [Em]share a common dis[D]comfort now[Bb]I feel I'm walking a [A#]fine lineTell me [Em]only if it's [D]real [Eb]Still I'm [A#]on my [Db]way[Db](On and on it goes)[Eb]Vacant [A#]hope to [Db]ta[D]ke Chorus [Bb]Hey!I [D]can't [Em]live in here for [D]another d[Em]ay[Db] [Bb]Darkness [D]has [Em]kept the light con[D]ceal[Em]ed[Db] [D]Grim [Eb]as e[Em]ve[D]r[Bb]Hold on [D]to [Em]faith as I dig [D]another gra[Em]ve[Db] [Bb]Meanwhile [D]the [Em]mice endure the [D]whe[Em]el[Db] [D]Real as ever[D]And it s[D]eems I[Eb]'ve been b[Em]uried [D]ali[Bb]ve! Soloe|---------------------------------------------------------------------------|B|-13-13-13/15-13\8-8-8/10~10-10--\9~--13-13-13/15-13\8-8/10-10-12-13-12-12--------------------------------------|G|-------------------------------9-------------------------------------------|D|---------------------------------------------------------------------------|A|---------------------------------------------------------------------------|D|---------------------------------------------------------------------------| e|---------------------------------------------------------------------------|B|-12-15-13~-----------------------------------------------------------------|G|---------------------------------------------------------------------------|D|---------------------------------------------------------------------------|A|---------------------------------------------------------------------------|D|---------------------------------------------------------------------------| Verse I [Bb]walk the fields through the [A#]fire Taking [Em]steps until I found [D]solid ground [Bb] Followed dreams, reaching [A#]higherCouldn't sur[Em]vive the [D]fall [Bb]Much has changed since the [A#]last timeAnd I [Em]feel a little less [D]certain now [Bb] You know I jumped at the [A#]first signTell me [Em]only if it's [D]real Bridge [Eb]Memories [A#]seem to [Db]fade[Db](On and on it goes)[Eb]Wash my [A#]view [Db]aw[D]ay Chorus [Bb]Hey!I [D]can't [Em]live in here for [D]another d[Em]ay[Db] [Bb]Darkness [D]has [Em]kept the light con[D]ceal[Em]ed[Db] [D]Grim [Eb]as e[Em]ve[D]r[Bb]Hold on [D]to [Em]faith as I dig [D]another gra[Em]ve[Db] [Bb]Meanwhile [D]the [Em]mice endure the [D]whe[Em]el[Db] [D] [D]Real as everAnd I'm [D]chained [Eb]like a s[Em]lave[D] [D]Trapped in the dark[D]Slammed all the locks[D]Death calls my nameAnd it [D]seems [Eb]I've been b[Em]ur[D]ied alive! Soloe|--------------------------------------------------------------|B|-13-13-13-13-13/15-17\13-13\10/15\10-10\8-12-12-12-13/15~------------------------------------------|G|--------------------------------------------------------------|D|--------------------------------------------------------------| x2A|--------------------------------------------------------------|D|--------------------------------------------------------------| e|-17p12---------15p12---------17p13---------15p12---------17p12-----------|B|------h13--X5-------h13--X5-------h15--X5-------h13--X5-------h13--X5----|G|-------------------------------------------------------------------------|D|-------------------------------------------------------------------------|A|-------------------------------------------------------------------------|D|-------------------------------------------------------------------------| e|-15p12---------17p13--------1617161516171615-19201918--------------------|B|------h13--X5-------h15--X5------------------------------------13-14-15--|G|------------------------------------------------------13-14-16-----------|D|-------------------------------------------------------------------------|A|-------------------------------------------------------------------------|D|-------------------------------------------------------------------------|e|---------------------12121212/171717171717171717----------------------17-|B|-10101010101313131313----------------------------1313131313/1818181818------------------------------------------------|G|-------------------------------------------------------------------------|D|-------------------------------------------------------------------------|A|-------------------------------------------------------------------------|D|-------------------------------------------------------------------------| e|171717161616161616--------------------12121212/1717171717/19191919/202020---------------------------------------------------|B|------------------10101010101313131313-----------------------------------|G|-------------------------------------------------------------------------|D|-------------------------------------------------------------------------|A|-------------------------------------------------------------------------|D|-------------------------------------------------------------------------| e|2020\19191919\1111111111------------------------------------------------------------------------|B|-------------------------------------------------------------------------|G|-------------------------------------------------------------------------|D|-------------------------------------------------------------------------|A|-------------------------------------------------------------------------|D|-------------------------------------------------------------------------| e|-17-12---------12-19-12-17-12------12-19-12-17-12------12-17-12-16-12----|B|------13----13---------------13--13--------------13--13--------------13--|G|---------14--------------------14------------------14------------------13|D|-------------------------------------------------------------------------|A|-------------------------------------------------------------------------|D|-------------------------------------------------------------------------| e|---12-16-12-----------------------12121212/171717\1212121313131111111212-------------------------------------------------|B|-13----------10101010101313131313----------------------------------------|G|-------------------------------------------------------------------------|D|-------------------------------------------------------------------------|A|-------------------------------------------------------------------------|D|-------------------------------------------------------------------------| e|-------------------------------------------------------------------------|B|12121212121213131313-----------------------------------------------------|G|--------------------1313131313-14~---------------------------------------|D|-------------------------------------------------------------------------|A|-------------------------------------------------------------------------|D|-------------------------------------------------------------------------| e|------------------------------------------------------12-15b17~----------|B|-------------------12-15-15b17~--------------13-14-15--------------------|G|-------------12-14---------------------13-14-----------------------------|D|-------13-14---------------------13-14-----------------------------------|A|-12-15-------------------------------------------------------------------|D|-------------------------------------------------------------------------| e|----------------15-16-17-19b20r19-17-15b17r15-12-------------------------|B|-------15-16-17----------------------------------15-13~-13-15-13~--------|G|-14-17-------------------------------------------------------------------|D|-------------------------------------------------------------------------|A|-------------------------------------------------------------------------|D|-------------------------------------------------------------------------| e|-----------12-12--------------------12-13--------------------13-16b17~\--|B|13h14h15h16-----12----------------12-----13----------------13------------|G|------------------13------------13---------14------------14--------------|D|--------------------14--------14-------------15--------15----------------|A|----------------------15-12-15-----------------17-13-17------------------|D|-------------------------------------------------------------------------| Bridge/Chorus [D]Take you down now[D]Burn it all out[D]Throw you all around[D]Get your fuckin' [Db]HANDS [F]OFF [Em]ME! [D]What's it feel like?[D]Took the wrong route[D]Watch it fall apart[D]Now you're knockin' [Db]AT [F]THE [Em]WRONG [D]GATE! [Gm]For you to [Bb]pay the [G#]tollA [Bb]price for [G#]you [A#]alone[Gm]The only [Bb]deal you'll [G#]find[Bb]I'll gladly [G#]take your [A#]soul [D]While it seems sick[D]Sober up quick[D]Psycho lunatic [D]crushing you with[Db]HANDS [F]OF [Em]FATE! [D]Shame to find out[D]When it's too late[D]But you're all the same[D]Trapped inside [Db]INFER[F]NO AW[Em]AITS! [Gm]Evil th[Bb]oughts can h[G#]ide[Bb]I'll help [G#]release t[G#]he mind[Gm]I'll peel a[Bb]way the[G#] skin[Bb]Release the[G#] dark wi[A#]thin Soloe|-------------------------------------------------------------------------|B|-15b17~--15b17r15-12-----------------------------------------------12-15-|G|---------------------14-14b16r14-12h14-14b16-12~-------------12-13-------|D|-------------------------------------------------14\---12-14-------------|A|-------------------------------------------------------------------------|D|-------------------------------------------------------------------------| e|-12-17-15-12----------------16-13-12----------16-13-12-------------------|B|-------------17-15-15-12-12----------16-13-12----------16-13-12-15b17~~--|G|-------------------------------------------------------------------------|D|-------------------------------------------------------------------------|A|-------------------------------------------------------------------------|D|-------------------------------------------------------------------------| e|--------18-17-----17-15~----------------------------------18-17-----17-15|B|-17--17-------17------------------------------------17--17-----17--------|G|---16-----------16--------15-13-15-13-----15-14-13~---16---------16------|D|--------------------------------------14-13------------------------------|A|-------------------------------------------------------------------------|D|-------------------------------------------------------------------------| e|-18b20-18b20~~-----------------------------------------------------------|B|-------------------------------------------------------------------------|G|-------------------------------------------------------------------------|D|-------------------------------------------------------------------------|A|-------------------------------------------------------------------------|D|-------------------------------------------------------------------------| [D]This [Db]is [F]now [Db]your lif[D]e[D]Strike [Db]you [F]from [Db]the [D]light[D]This [Db]is [F]now [Db]your [D]life[D]Die, [Db]bu[F]ried [Db]al[D]ive [D]This [Db]is [F]now [Db]your lif[D]e (What's it feel like?)[D]Strike [Db]you [F]from [Db]the [D] light (Let me take in your soul)[D]This [Db]is [F]now [Db]your [D]life (What's it feel like?)[D]Die, [Db]bu[F]ried [Db]al[D]ive (Let me take in your soul) [D]This [Db]is [F]now [Db]your [D]life[D]Die, [Db]bu[F]ried [Db]al[D]ive⠀ Sáng tác: Avenged Sevenfold
icon music Ảnh nghệ sĩ Hail To The King
Hail To The King Verse[D#]Watch your tongue or have it cut from [Cb]your head [D#]Save your life while keeping whispers [Cb]unsaid [D#]Children roam the streets now orphans [Cb]of war [D#]Bodies hanging in the streets to adore[Cb] [Bb]Royal flame[A#]s will carv[Bb]e a path in c[Db]haos [Bb]Bringing da[A#]ylight to t[Bb]he night [Db] [A#m]Death is ri[Cb]ding in the[A#m] town with ar[Bbm]mour [A#m]They've com[Cb]e to take a[A#m]ll your right[Bbm]s Chorus[D#]Hail to t[Cb]he king [A#]Hail to th[Cb]e one [D#]Kneel to [Cb]the crow[A#]n Stand in[Cb] the sun Hail to the king Verse[D#]Blood is spilt while holding keys to t[Cb]he throne [D#]Born again but it's too late to atone [Cb] [D#]No mercy from the edge of the blade [Cb] [D#]They'll escape and learn the price to [Cb]be paid [Bb]Let the wat[A#]er flow wit[Bb]h shades of r[Db]ed now [Bb]Arrows blac[A#]kout all th[Bb]e light [Db] [A#m]Death is ri[Cb]ding in the[A#m] town with ar[Bbm]mour [A#m]They've com[Cb]e to grant [A#m]you your righ[Bbm]ts Chorus[D#]Hail to t[Cb]he king [A#]Hail to th[Cb]e one [D#]Kneel to [Cb]the crow[A#]n Stand in[Cb] the sun Hail to the king SOLOeb|---------------------------------------------------------------------------|Bb|-5-8-5-0-5-8-5-0-5-8-5-0-5-8-5-0-7-10-7-0-7-10-7-0-4-7-4-0-4-7-4-0---------|Gb|---------------------------------------------------------------------------| x2Db|---------------------------------------------------------------------------|Ab|---------------------------------------------------------------------------|Eb|---------------------------------------------------------------------------| eb|---------------------------------------------------------------------------|Bb|-5-8-5-0-5-8-5-0-5-8-5-0-5-8-5-0-10-13-10-0-10-13-10-0-7-10-7-0-7-10-7-0-------------|Gb|---------------------------------------------------------------------------|Db|---------------------------------------------------------------------------|Ab|---------------------------------------------------------------------------|Eb|---------------------------------------------------------------------------| eb|---------------------------------------------------------------------------|Bb|-8-12-8-0-8-12-8-0-8-12-8-0-7-10-7-0-7-10-7-0-12~~-------------------------|Gb|---------------------------------------------------------------------------|Db|---------------------------------------------------------------------------|Ab|---------------------------------------------------------------------------|Eb|---------------------------------------------------------------------------| eb|---------------------------------------------------------------------------|Bb|------------------------/13-12~-10~-12-13-10~-12-13-17~~-1717-17~----------|Gb|---------/11~-9-8~-9-11----------------------------------------------------|Db|-/9~-8-9-------------------------------------------------------------------|Ab|---------------------------------------------------------------------------|Eb|---------------------------------------------------------------------------| eb|------12-14-----12-14-/19~-17-15------7//19~-20-17-19-20-17-19~------------|Bb|-/16~-------16~------------------15~---------------------------------------|Gb|---------------------------------------------------------------------------|Db|---------------------------------------------------------------------------|Ab|---------------------------------------------------------------------------|Eb|---------------------------------------------------------------------------| eb|-------------------12h14h15b17~-14-12-11h13h14p12p11-----------------------|Bb|-----------------12---------------------------------h15p12p11h12h14p12p11--|Gb|----------9h11h12----------------------------------------------------------|Db|--------9------------------------------------------------------------------|Ab|-/7h9h10-------------------------------------------------------------------|Eb|---------------------------------------------------------------------------| eb|--------------------12-17-12------12-15-12------12-14-12------12-14-12-----|Bb|------------------13--------13--13--------13--13--------13--13--------13---|Gb|-14p13p11-------14------------14------------14------------14---------------|Db|---------h13~--------------------------------------------------------------|Ab|---------------------------------------------------------------------------|Eb|---------------------------------------------------------------------------| eb|-14-15-14-12---------------------------------------------------7-12-7------|Bb|------------------------------------------------------------7-8------8-7---|Gb|-------------11h12p11---------------------------------9-8-9-------------9--|Db|----------------------14-12----------------------7-8-9-------------------9-|Ab|----------------------------14\7~----------7-9-10--------------------------|Eb|----------------------------------9h10-8h9---------------------------------| eb|---------------------------------------------------------------------------|Bb|-----------5-8-7-5h7p6------------------------+12--------------------------|Gb|----------------------7p5p4------------------------------------------------|Db|---------------------------7p5p4-------------------------------------------|Ab|-10-9-7~------------------------7p5p4--------------------------------------|Eb|--------------------------------------7b8~----------------0----------------| BRIDGEToàn bộ chỗ lời này các bạn đánh rift như introEb|-------------------------------------|Ab|------------------------------------|Db|------------------------------------|Gb|--2-4-5-xx--xx--xx-2-4-5--2-0---|Bb|--2-4-5-xx--xx--xx-2-4-5--2-0---|Eb|--2-4-5-xx--xx--xx-2-4-5--2-0---| There's a taste of fearWhen the henchmen callI am fierce to tame itI am fierce to claim it all H[D#]ail to th[Cb]e king H[A#]ail to the[Cb] one [D#]Kneel to [Cb]the crow[A#]n Stand in[Cb] the sun ⠀ Sáng tác: Avenged Sevenfold
icon music Ảnh nghệ sĩ Con Đường
Con Đường [Eb] Chẳng còn gì để nhớ[Fmaj7] Chẳng còn gì để quên[Am7] Chẳng còn gì để mang theoKhi khúc [B#] ca gọi về [A#][Eb] Chẳng còn gì để nói[Fmaj7] Chẳng còn gì để tin[Am7] Chẳng còn gì để yêuSau biết [B#] bao nhiêu hẹn thề [A#][Eb][Fmaj7] Tôi không biết tôi còn bao thời gian [Am7] nữa[B#] Nhưng giờ này cũng [A#] đã muộn rồi [Eb][Fmaj7] Tôi không biết tôi còn bao thời gian nữa [Am7][B#] [A#][Eb] [Fmaj7] [Am7] [B#] [A#] (x2)[Eb] Rồi một ngày mình nghĩ[Fmaj7] Chẳng làm được điều chi[Am7] Bởi vì người cần mình quan tâmMình lại chẳng [B#] trao đi được điều gì [A#][Eb] Chặng đường dài còn đó[Fmaj7] Giờ mình lại về đâu[Am7] Mình chẳng còn bao lâuKhông thể [B#] nào quay đầu [A#][Eb][Fmaj7] Tôi không biết tôi còn bao thời gian [Am7] nữa[B#] Nhưng giờ này cũng [A#] đã muộn rồi [Eb][Fmaj7] Tôi không biết tôi còn bao thời gian nữa [Am7][B#] [A#][Eb] Dừng lại đi, dừng lại đi[Fmaj7] Dừng lại một giây phút để tôi nói [A7] lại một câuNgại gì đâu[B#] Giờ thì người đã [A#] biết rằng tôi nhớ [Eb] người không nguôiRồi buông xuôi, [Fmaj7] giờ chỉ còn nuối tiếc vì tôi đã sai [Am7] rồi[B#] [A#][B#] Chạy cùng tôi, chạy cùng tôi[A#] Chạy để rồi ta biết rằng ta vẫn [B#] còn thời gianĐể đổi thay, [Am7] để được làm ai đó lớn hơn chính [B#] mình hôm nayRồi mai đây[A#] Mình chẳng cần lo nghĩ gì cho thế [Gm7] gian nàySolo:[Eb] [Fmaj7] [Am7] [B#] [A#][Eb] [Fmaj7] [Am7] [B#] [A#]Chẳng còn điều gì để [Eb] nhớChẳng còn điều gì để [Fmaj7] quênChẳng còn điều gì để [Am7] mang theoKhi khúc ca đang gọi về [B#][A#] Chẳng còn điều gì để [Eb] nóiChẳng còn điều gì để [Fmaj7] tinChẳng còn điều gì để mình [Am7] yêu thươngSau biết bao nhiêu hẹn thề [B#][A#] Rồi một ngày mình lại [Eb] nghĩMình chẳng làm được điều [Fmaj7] chiBởi vì người cần được mình [Am7] quan tâmMình lại chẳng trao đi điều gì [B#][A#] Chặng đường dài vẫn còn [Eb] đóGiờ thì mình lại về [Fmaj7] đâuChẳng còn sống được bao [Am7] lâuKhông thể nào quay đầu [B#] [A#] [Eb][Fmaj7] Tôi không biết tôi còn bao thời gian [Am7] nữa[B#] Nhưng giờ này cũng [A#] đã muộn rồi [Eb][Fmaj7] Tôi không biết tôi còn bao thời gian [Am7] nữa[B#] [A#]⠀ Sáng tác: Những Đứa Trẻ
icon music Ảnh nghệ sĩ Ánh Nắng Mặt Trời
Ánh Nắng Mặt Trời [Cb] Có những câu chuyện đã qua[A#] Có những khúc ca gần xa [Cb] mây trờiCó những con đường dài tháng [A#] nămNơi mà ta vô tư khi ngày mai [Cb] đếnVới những giấc mơ từ ngày [A#] đầu tiênCất tiếng hát lên cùng [Cb] với cây đànÁnh nắng vỡ tan như giọt [A#] sương rơiÁnh nắng mặt trời[Cb][A#] Hòa tan cùng ánh nắng mặt trời[Cb][A#] Và em là ánh nắng mặt trời[Cb] Có những khúc ca trong bình [A#] minhCó những khát khao từ trong [Cb] trái tim mìnhĐến với những ai đang chờ [A#] mongÂm nhạc ngân vang lên như ngàn tia [Cb] sángVới những giai điệu của [A#] thời gianCất tiếng hát lên cùng [Cb] với cây đànÁnh nắng vỡ tan như giọt [A#] sương rơiÁnh nắng mặt trời[Cb][A#] Hòa tan cùng ánh nắng mặt trời[Cb][A#] Và em là ánh nắng mặt trời[Cb][A#] Hòa tan cùng ánh nắng mặt trời[Cb][A#] Em là ánh nắng mặt trời[Cb] Em mang theo câu [A#] hátEm mang theo những [Cb] ước mơEm mang theo bao nhiêu [A#] khát vọngEm là ánh nắng mặt trời[Cb] Em mang theo câu [A#] hátEm mang theo những [Cb] tháng năm dàiEm mang theo bao nhiêu [A#] khát vọngEm là ánh nắng mặt [Cb] trời[A#]Hòa tan cùng ánh nắng mặt [Cb] trời[A#] Và em là ánh nắng mặt [Cb] trờiEm mang theo câu [A#] hátEm mang theo những [Cb] ước mơEm mang theo bao nhiêu [A#] khát vọngEm là ánh nắng mặt [Cb] trời[A#] Em là ánh nắng mặt [Cb] trời[A#] Em là ánh nắng mặt trời [Cb] [A#] [Cb] [A#] [Cb]⠀ Sáng tác: Những Đứa Trẻ
icon music Ảnh nghệ sĩ Cánh Đại Bàng
Cánh Đại Bàng verse 1:[D#] Khi tôi sợ hãi một điều chiThì cha [A#] tôi vẫn thường nói đừng sợ gìCó gì [Cb] phải lo âu, thất bại có sao đâuAi cũng [Bm7] vài lần ngã đau[D#] Cha tôi thường kể rằng vì saoLoài đại [A#] bàng lại là chúa tể trời caoNgay còn [Cb] bé chim nonPhải đối mặt với thương đau [Bm7] và sống chếtpre-chorus:[A#] Đôi cánh kiên cường không [Cb] tự có[A#] Ý chí kiên cường không [Cb] tự đếnchorus:Đại bàng phải bay ở [D#] trên caoĐại bàng phải bay ở [A#] trên caoĐại bàng phải bay ở [Cb] trên caoKiêu hãnh tuy thân [Bm7] mình đầy vết thươngNgười nào muốn đứng ở [D#] trên caoThì phải bước qua vực [A#] kia sâuPhải chịu vết thương và [Cb] rướm máuPhải chịu biết bao niềm [Bm7] thương đauverse 2:[D#] Bao nhiêu lần thất bại thì saoLà bao [A#] nhiêu lần phải đứng lên thật mauViệc gì [Cb] phải gục đầuViệc gì phải buồn rầuĐâu có [Bm7] ai không vấp ngã đâu[D#] Con phải tự nói với bản thânRằng ta [A#] không được sợ hãi, không ngại ngầnTa hãy [Cb] cứ dấn thân, dù đã mỏi đôi chân, [Bm7] phải bước tiếpchorus:Đại bàng phải bay ở [D#] trên caoĐại bàng phải bay ở [A#] trên caoĐại bàng phải bay ở [Cb] trên caoKiêu hãnh tuy thân [Bm7] mình đầy vết thươngNgười nào muốn đứng ở [D#] trên caoThì phải bước qua vực [A#] kia sâuPhải chịu vết thương và [Cb] rướm máuPhải chịu biết bao niềm [Bm7] thương đaubridge:[A#] Đôi cánh không [Cb] bao giờ dừng [D#] lại [Cb] vìchorus:Đại bàng phải bay ở [D#] trên caoĐại bàng phải bay ở [A#] trên caoĐại bàng phải bay ở [Cb] trên caoKiêu hãnh tuy thân [Bm7] mình đầy vết thươngNgười nào muốn đứng ở [D#] trên caoThì phải bước qua vực [A#] kia sâuPhải chịu vết thương và [Cb] rướm máuPhải chịu biết bao niềm [Bm7] thương đaufinal chorus:Cánh đại [D#] bàngCánh đại [A#] bàngCứ [Cb] bay… cứ [Bm7] bayNgười nào muốn đứng ở [D#] trên caoThì phải bước qua vực [A#] kia sâuPhải chịu vết thương và [Cb] rướm máuPhải chịu biết bao niềm [Bm7] thương đauCánh đại [D#] bàng⠀ Sáng tác: Nguyễn Văn Chung
icon music Ảnh nghệ sĩ courtesy call
courtesy call ChorusHey-o here comes the danger up in this clubWhen we get started and we ain't gonna stopWe gonna turn it out till it gets too hotEverybody sing[A#m]Hey-O[A#m]Tell'em turn it up till they can't no moreLets get this thing s[Db]hakin like a disco ballThis is your last [A#m]warning a courtesy call[A#m]Hey-O here comes the danger up in this clubWhen we get s[A#m]tarted and we ain't gonna stopWe gonna turn it [A#m]out till it gets too hotEverybody sing[A#m]Hey-OTell'em turn it [A#m]up till they can't no moreLets get this thing [A#m]shakin like a disco ballThis is your last [A#m]warning a courtesy callVerse 1[A#m]I am not afraid of the [A#m]storm that comes my wayWhen it hits it [A#m]shakes me to the coreAnd makes me [A#m]stronger than beforeIt's not a [A#m]question about trustBut [A#m]will you stand with us[D/F#]Can you feel it [Db]make it realPre-Chorus[Cb]I think it might [A#m]wash away tonight[D/F#]Awaken from this [Db]never ending f[Cb]ightIt takes [A#m]more than meets the eyeThis [D/F#]war we're fighting is [Db]not just rottingChorus[A#m]Hey-O here comes the danger up in this clubWhen we get [A#m]started and we ain't gonna stopWe gonna turn it [A#m]out till it gets too hotEverybody sing[A#m]Hey-OTell'em turn it [A#m]up till they can't no moreLets get this thing s[Db]hakin like a disco ballThis is your last [A#m]warning a courtesy callVerse 2There's a [A#m]rumble in the floorSo [A#m]get prepared for warWhen it hits it'll [A#m]knock you to the groundWhen it shakes up [A#m]everything aroundBut [A#m]survival is a mustSo [A#m]will you stand with us[D/F#]Can you feel it [Db]make it real[Bbm]Make me feel itPre-Chorus[Cb]I think it might [A#m]wash away tonight[D/F#]Awaken from this [Db]never ending f[Cb]ightIt takes [A#m]more than meets the eyeThis [D/F#]war we're fighting is [Db]not just rottingChorus[A#m]Hey-O here comes the danger up in this clubWhen we get s[A#m]tarted and we ain't gonna stopWe gonna turn it [A#m]out till it gets too hotEverybody sing[A#m]Hey-OTell'em turn it [A#m]up till they can't no moreLets get this thing s[Db]hakin like a disco ballThis is your last [A#m]warning a courtesy call[A#m]Hey-O here comes the danger up in this clubWhen we get s[A#m]tarted and we ain't gonna stopWe gonna turn it [A#m]out till it gets too hotEverybody sing[A#m]Hey-OTell'em turn it [A#m]up till they can't no moreLets get this thing s[Db]hakin like a disco ballThis is your last [A#m]warning a courtesy callOutro[A#m] [A#m] [A#m] [A#m][A#m] [A#m] [A#m] [A#m]⠀ Sáng tác:
icon music Ảnh nghệ sĩ Coffee At Midnight
Coffee At Midnight Intro:I don't wanna [G#] say goodbye [F]Can we just [Dbm] say goodnight?Tell me how to [G#] change your [F] mindOver [E#] coffee at midnight [B#m][G#][G#][F][B#m][G#][G#][E#][B#m] x2[E#]Sink into my trust again, keep me uncomposed [F][B#m]Teach me how to love again, thinking of yourself'Cause [E#] patience is poison just watching you [F] come and [B#m] goI guess there's no use in hanging [G#] aroundWords you're spitting out[F]Something I can [B#m] live without [G#]At least you can be [E#] happy [B#m] nowI don't wanna [G#] say goodbye [F]Can we just [Dbm] say goodnight?Tell me how to [G#] change your [F] mindOver [E#] coffee at midnight [B#m]If you're gonna [G#] say goodbye [F]Would it [E#] be [B#m] alright?If only I could [G#] change your [F] mindOver [E#] coffee at [B#m] midnight[G#][G#][F][B#m][G#][G#][E#][B#m] x2[E#]If you feel that lonely now, tell me that you [F] don'tI [B#m] didn't put my feet to concrete just for you to call me home[E#]Not sorry if you miss me now, It's not my fault that we [F] hit the groundIf you're [B#m] no damn good for my mental healthThere's no use in hanging around [G#]Words you're spitting out[F]Something I can [B#m] live without [G#]At least you can be [E#] happy [B#m] nowI don't wanna [G#] say goodbye [F]Can we just [Dbm] say goodnight?Tell me how to [G#] change your [F] mindOver [E#] coffee at midnight [B#m]If you're gonna [G#] say goodbye [F]Would it [E#] be [B#m] alright?If only I could [G#] change your [F] mindOver [E#] coffee at [B#m] midnight[G#][G#][F][B#m][G#][G#][E#][B#m] x2So [D] I'll keep pretending like [G#] everything's fineLike we're [F] saying goodnight and [B#m] not our goodbyes [D]Now it's too late, too [G#] lateI don't wanna walk away [F]But I'm not just gonna [B#m] sit and waitI don't wanna [G#] say goodbye [F]Can we just [Dbm] say goodnight?Tell me how to [G#] change your [F] mindOver [E#] coffee at midnight [B#m]I don't wanna [G#] say goodbye [F]Can we just [Dbm] say goodnight?Tell me how to [G#] change your [F] mindOver [E#] coffee at midnight [B#m]If you're gonna [G#] say goodbye [F]Would it [E#] be [B#m] alright?If only I could [G#] change your [F] mindOver [E#] coffee at [B#m] midnightIf only I could [G#] change your [F] mindOver [E#] coffee at [B#m] midnight⠀ Sáng tác: