Tango Say

Điệu: Điệu Tango
Tone: [Bb]
[Bb] Rượu đã say sao nghe mình thêm buồn
Lòng giá [Eb] băng có ai người biết [Bb] cho mình
Vắng anh tháng ngày, [Eb] thôi đời em [Bb] xót xa
Buồn mãi [Eb] dâng chiều trôi [Bb] não nề
[Em] Nhớ tháng năm thắm [A#] tình ta cùng [Eb] chung chén [Em] quỳnh
Ôi tình [Db] yêu ngất [A#] ngây rượu men ấm hay tìm men [Bb] ấm
Nhấp men [Eb] say tình thơm [E7] ngát quên [Bb] lối về
Nước mắt rơi [Eb] âm thầm chiều trôi đi [A#] Tango
[Eb] Ôi còn đâu [E7] bước chung đôi êm [Bb] đềm
[Em] Ờ hơ, [Eb] nhịp Tango não [Bb] nề⠀⠀

Bình luận