Tình Lỡ Trăm Năm

Điệu: Bossa Nova
Tone: [Eb]
[Eb] Tình yêu ấy anh mang [B#] về trao cho [F#] người tình mới đi [A7] anh
Rồi năm tháng em nơi [B#] này vẫn thương [A7] hoài người tình lỡ trăm [Eb] năm
Lòng như giông [B#] tố phong [F#] ba khi thuyền yêu trôi [A7] xa [Eb]
Thuyền anh tách [B#] bến sang [F#] sông nước mắt em tuôn [Eb] thành dòng [A7] [Eb]
Anh đã hết yêu em [F#] rồi [B#] thì anh hãy đi theo [Eb] người
Đừng gian dối thêm [A7] chi vào phút giây biệt [Eb] ly
Em nói đây em không [F#] buồn, [B#] em hứa đây em [Eb] không hờn
Tình yêu chết hôm [A7] nay đành cố quên ngày [Eb] mai
Gọi nhau ba [B#] tiếng cố nhân [F#] ơi sao buồn dâng [A7] chơi vơi [Eb]
Từ nay xa [B#] cách cố nhân [F#] ơi muốn nói nhưng sao [Eb] nghẹn lời [A7] [Eb]
Lòng đã quyết không u [F#] sầu [B#] mà nước mắt em tuôn [Eb] trào
Lòng đã quyết quên [A7] nhau mà thấy tim quặn [Eb] đau
Anh cứ đi đi theo [F#] người [B#] em đã quen cô [Eb] đơn rồi
Đừng thương xót em [A7] chi đời biết bao [Eb] biệt ly
Lòng như giông [B#] tố phong [F#] ba khi thuyền yêu [A7] trôi xa [Eb]
Thuyền anh tách [B#] bến sang [F#] sông nước mắt em tuôn [Eb] thành dòng [A7] [Eb]
Anh đã hết yêu em [F#] rồi [B#] thì anh hãy đi theo [Eb] người
Đừng gian dối thêm [A7] chi vào phút giây biệt [Eb] ly
Anh đã hết yêu [F#] em rồi [B#] thì anh hãy đi [Eb] theo người
Đừng gian dối thêm [A7] chi vào phút giây biệt [Eb] ly
⠀⠀

Bình luận