Chúa Hài Đồng (Greensleeves)

Điệu: Điệu Ballad
Tone: [Dm]
Tone gốc C#m
Điệu: Boston
====
1. Là [Dm] con ai đây trên [C] tay mẹ hiền
Dưới [Bb] ánh sao đêm say [A7] giấc nồng
Lời [Dm] ru êm ái đến trên [C] nôi thiên thần
Bên [Bb] những mục [A7] đồng cùng nhau [Dm] suy tư.
[Am] Chính [F] Chúa ngôi [C] hai nhân [Am] lành
Xin [Dm] xuống bê [Bb] lem đêm [A7] giá lạnh
[Am] Hãy [F] hãy mau [C] dâng lên [Am] Người
Chăn [Bb] ấm sưởi [A7] lòng Người trong [Dm] đêm đông.
2. Là [Dm] vua trên hết những muôn [C] vua
Nhưng vì thương [Bb] chúng ta nên xin [A7] xuống nơi này
Một [Dm] đêm thanh vắng Chúa sinh [C] trong cơ hàn
Trên [Bb] đống rơm [A7] khô vào một [Dm] đêm đông.
[Am] Cất tiếng [F] hát đi [C] muôn [Am] người
Ơn [Dm] Chúa bao [Bb] la vang [A7] khắp trời
[Am] Sẽ hiến [F] máu xương [C] thân [Am] người
Cho [Bb] khắp nơi [A7] nơi được yên [Dm] vui.

Bình luận