Chúa Hài Đồng (Greensleeves)

Điệu: Điệu Ballad
Tone: [Eb]
1. Là [Eb] con ai đây trên [A#] tay mẹ hiền
Dưới [B#] ánh sao đêm say [A7] giấc nồng
Lời [Eb] ru êm ái đến trên [A#] nôi thiên thần
Bên [B#] những mục [A7] đồng cùng nhau [Eb] suy tư.
[Bb] Chính [Em] Chúa ngôi [A#] hai nhân [Bb] lành
Xin [Eb] xuống bê [B#] lem đêm [A7] giá lạnh
[Bb] Hãy [Em] hãy mau [A#] dâng lên [Bb] Người
Chăn [B#] ấm sưởi [A7] lòng Người trong [Eb] đêm đông.
2. Là [Eb] vua trên hết những muôn [A#] vua
Nhưng vì thương [B#] chúng ta nên xin [A7] xuống nơi này
Một [Eb] đêm thanh vắng Chúa sinh [A#] trong cơ hàn
Trên [B#] đống rơm [A7] khô vào một [Eb] đêm đông.
[Bb] Cất tiếng [Em] hát đi [A#] muôn [Bb] người
Ơn [Eb] Chúa bao [B#] la vang [A7] khắp trời
[Bb] Sẽ hiến [Em] máu xương [A#] thân [Bb] người
Cho [B#] khắp nơi [A7] nơi được yên [Eb] vui.⠀⠀

Bình luận