Cõi Yêu Người

Điệu: Điệu Bollero
Tone: [D#]
Đừng [D#] khóc dẫu tình đã không [B7] còn
đừng [A#] khóc để [B7] mộng tàn theo [D#] đêm.
Đời còn [Bb] nhau mai [Cb] sau lòng còn
in [Db] dấu hởi [Bb] em
sao [F#dim] ta mãi xa [B7] nhau
Lần [D#] cuối con nhau rồi giả từ
thầm [Bb] trách sao [B7] đời mãi chia. [D#] đôi
[Bb] sao trong [Cb] ta vẫn còn [Db] nhớ
khóc cho [Bb] vơi [B7] vơi nổi hận [D#] sầu
Nếu số [E7] kiếp chia lìa chúng [Bb] ta
những ước [Cb] muốn sao đời mãi. [Db] xa
Hãy thắp [A#] sáng [E7] thiên
Đường nhỏ [Bb] nhoi
để [F#dim] lòng còn [B7] ấm
như hôm [D#] nào
Hãy [D#] nói rằng [B7] ta mãi muôn [D#] đời
hay [Bb] nói rằng [B7] ta sẻ bền. [D#] lâu
Tình [Bb] ta trăm [Cb] năm đời còn gọi [Db] mãi
mất [Bb] nhau thiên [B7] thu khóc [D#] tình đầu⠀⠀

Bình luận