Lá Thư Miền Trung

Điệu: Điệu Boston
Tone: [Bb]
Miền Trung đẹp [Bb] tươi, đà vương tình [Eb] tôi
Năm tháng trót qua [Bb] rồi nhưng sắc hương khung [D#] đời
Làm lòng tôi yêu [E7] hoài
Rằng yêu trời, [Bb] thanh thùy dương càng [Eb] xanh
Yêu khói ấm xây, [Bb] thành chim bướm trao duyên [E7] lành,
Người dựng lều.. [Bb] tranh.
Nha Trang sóng [Db] lơi khi Đà Lạt [Eb] hoa tươi nghiêng màu bên [Bb] suối
Thêm nước sông [Eb] Hương nhuộm thắm đôi [Em] bờ
Tiếng hát cô lái [E7] đò trìu mến khoan... [E7]
Miền Trung giờ [Bb] đây
Tình yêu đầy [Eb] vơi muôn tiếng hát câu [Bb] cười
Đang nhắn qua phương [E7] trời tìm người chẳng.. [Bb] phai.⠀⠀

Bình luận