Lá Thư Miền Trung

Điệu: Điệu Boston
Tone: [Am]
Tone gốc Bm: Capo 2
===
Miền Trung đẹp [Am] tươi, đà vương tình [Dm] tôi
Năm tháng trót qua [Am] rồi nhưng sắc hương khung [Em] đời
Làm lòng tôi yêu [E7] hoài
Rằng yêu trời, [Am] thanh thùy dương càng [Dm] xanh
Yêu khói ấm xây, [Am] thành chim bướm trao duyên [E7] lành,
Người dựng lều.. [Am] tranh.
Nha Trang sóng [G] lơi khi Đà Lạt [Dm] hoa tươi nghiêng màu bên [Am] suối
Thêm nước sông [Dm] Hương nhuộm thắm đôi [F] bờ
Tiếng hát cô lái [E7] đò trìu mến khoan... [E7]
Miền Trung giờ [Am] đây
Tình yêu đầy [Dm] vơi muôn tiếng hát câu [Am] cười
Đang nhắn qua phương [E7] trời tìm người chẳng.. [Am] phai.

Bình luận