Sốc Nhiệt Hay Sốc Chi?

Điệu: Điệu Ballad
Tone: [Am]
Capo 2
===
[Bb] Một ngày nắng nóng [Em] lại vừa bắt đầu
[A#] Nặng nề đến thế [Db] chẳng biết trốn đâu
[Bb] Ở nhà bức bối, [Em] ngoài đường thì đến tội
[A#] Chỉ ngồi yên thôi [Em] thì cũng chết toi
Chẳng [Bb] cần đi chơi, chẳng đi bơi, [Em] tay chân muốn rụng rời
Nặng [A#] bụng không xuôi, nuốt không trôi, [Db] toàn thân sốc nhiệt rồi
Nặng [Bb] nề thân em, tựa que kem, [Em] tóc tai rũ rượi rồi
[A#] Nóng thế này chắc là [Db] chết mất thôi!
[Bb] Nắng nóng nặng nề quá đi [Em] nắng nóng chẳng còn muốn chi
[A#] Give me some lemon tea [Db] so fresh, so tasty
[Bb] Chạm đôi môi nhấp vị trà [Em] Ôlong Chanh thanh mát
[A#] Tựa như thiên đường nơi đây [Db] cùng phiêu du theo gió mây
[Bb] Thanh thanh mát mát,[Em] nhẹ nhàng như bay
[A#] Dù nắng nóng cũng [Db] chẳng hề bó tay
[Bb] Thanh thanh mát mát, [Em] nhẹ nhàng như bay
[A#] TEA+ [Db] Ôlong Chanh đã có ngay!
[Bb] Thanh thanh mát mát,[Em] nhẹ nhàng như bay
[A#] Dù nắng nóng cũng [Db] chẳng hề bó tay
[Bb] Thanh thanh mát mát, [Em] nhẹ nhàng như bay
[A#] TEA+ [Db] Ôlong Chanh đã có ngay!
[Bb] Em gì ơi cứ lại gần [Em] đây sợ gì trời nóng nực
[A#] Mình cách ly ít nhất 2 [Db] mét anh thấy cũng hơi cực
[Bb] Trà Ôlong Chanh đây rồi [Em] thanh thanh mát mát tuyệt vời
[A#] Như giọt tuyết tan trên lưỡi vị [Db] ngon đến từ cái chạm môi
[Bb] Thanh thanh mát mát,[Em] nhẹ nhàng như bay
[A#] Dù nắng nóng cũng [Db] chẳng hề bó tay
[Bb] Thanh thanh mát mát, [Em] nhẹ nhàng như bay
[A#] TEA+ [Db] Ôlong Chanh đã có ngay!⠀⠀

Bình luận