Tìm tên anh trên bờ cát (Tìm Tên Em Trên Bờ Cát)

Điệu: Điệu Ballad
Tone: [Dm]
tone D#m capo 1
===
[Dm] Anh hãy [E7] đi tìm tên [A7] anh, em [Gm6] đã viết trên bờ cát
Và trên tên [A7] anh, tình [Bb] yêu là một cánh [A7] chim
Giữa [D7] không gian anh tưởng [Gm6] ra
Một không gian yên [A7] lặng
Nhưng sóng biển vẫn cồn cào xáo [Dm] động
Anh ngước [Gm] nhìn hàng phi lao tràn [A7] nắng
Muốn quên [Bb] đi!
Muốn [C] quên đi con sóng đói cồn [F] càọ
Chỉ [Gm6] có anh và [A7] em, chỉ có em và [Dm] anh!
[E7] [F] [A7]
[Dm] Anh như cánh chim hải [Bb] âu
Bay xa bay về [Dm] đâu!
[A7] Tên anh như chùm hoa [Gm6] nắng
Sóng cuốn [F] rồi chỉ còn [Em7b5] lại mình em với biển [A7] khơi
[Dm] Anh như cánh chim hải [Bb] âu
Bay xa bay về [Dm7] đâu!
[A7] Tên anh như chùm hoa [Gm6] nắng
Sóng cuốn [F] rồi chỉ còn [Em7b5] lại mình [A7] em với biển [Dm] khơi
[Dm] Anh hãy [E7] đi tìm tên [A7] anh, em [Gm6] đã viết trên bờ cát
Và trên tên [A7] anh, tình [Bb] yêu là một cánh [A7] chim
Giữa [D7] không gian anh tưởng [Gm6] ra
Một không gian yên [A7] lặng
Nhưng sóng biển vẫn cồn cào xáo [Dm] động
Anh ngước [Gm] nhìn hàng phi lao tràn [A7] nắng
Muốn quên [Bb] đi!
Muốn [C] quên đi con sóng đói cồn [F] càọ
Chỉ [Gm6] có anh và [A7] em, chỉ có em và [Dm] anh!
[E7] -[F] | [A7]
[Dm] Anh như cánh chim hải [Bb] âu
Bay xa bay về [Dm] đâu!
[A7] Tên anh như chùm hoa [Gm6] nắng
Sóng cuốn [F] rồi chỉ còn [Em7b5] lại mình em với biển [A7] khơi
[Dm] Anh như cánh chim hải [Bb] âu
Bay xa bay về [Dm7] đâu!
[A7] Tên anh như chùm hoa [Gm6] nắng
Sóng cuốn [F] rồi chỉ còn [Em7b5] lại mình [A7] em với biển [Dm] khơi

Bình luận