Em Tôi

Điệu: Điệu Ballad
Tone: [D]
Em tôi ưa[D] đứng nhìn trời[B7] xanh xanh.
Mang theo đôi[B7] mắt[C] buồn vương giấc[B7] mơ.
Vu vơ đắm[D] đuối, vương ngàn[Bbm] áng mây
Bao đêm thầm[B7] đếm trên trời đầy sao[D] sáng.
Buồn vương man[Bbm] mác theo lời gió reo lời[B] thơ
Trầm tư se[B7] sắt tơ lòng đắm theo đàn[C] khóc[B7]
Bao nhiêu nước[D] mắt chôn sầu[C#7] đắng cho lời[Ab] thơ,
Giờ này em[B7] hát câu[D] chiều mơ.
Bao[Bbm] giờ tôi[B] về gần[Ab] em
Cùng[D] đếm này[Ab] trăng này[B] sao chia nhé[Db] em,[B7]
Trăng[D] sao dâng ý[B] thơ,[Bbm] mây bay khắp[D] trời,
Thuyền tình lung[B] linh trong khói sương lam[G5] [Ab] ,
Ngày về xa[B7] quá[D] người ơi.
Em mơ tiếng[D] sáo, dập dìu bên[B7] trăng[Ab]
Đêm đêm u [Ab] tối /[D] /[Cb] về đây thắp[B7] sao ...
Dư âm tiếng[D] hát vương buồn[Bbm] mắt nhung,
Tôi xin gió[B7] biếc ca ngợi mầu[D] suối tóc...
Đừng quên em[Bbm] nhé môi còn thắm duyên còn[B] xanh,
Đèn trăng phô[B7] sắc huy hoàng sáng hơn màu[C] nắng.[B7]
Cho anh rót[D] thắm đem về[C#7] nhớ nhung lời[Ab] thơ,
Đường đời anh[B7] muốn em[D] còn mơ.
⠀⠀

Bình luận