Biển Nghìn Thu Ở Lại

Điệu: Điệu Chachacha
Tone: [Am]
tone [Am]
Intro:
[A] -[A7] [D] -[Dm]
[A] [A] -[A7] [D] -[Dm] [Am]
[F] -[Am] [Dm] -[E]
slowrock
====
Biển [Am] đánh bờ... Xôn xao... Bờ đánh biển...
Đừng đánh [Dm6] nhau... Ơi [E] biển... sẽ tàn [E7] phai...
Đừng gạch [Bbmaj7] tên... Vì [G] yêu đương sẽ [Cmaj7] nát...
Biển [E7] là em... Ngọt đắng trùng [Am] khơi...
Biển nghìn [A] thu ở lại.. [A7]
Nghìn [D] thu... [Dm] [A] ngậm ngùi...

Bình luận