Biển Nghìn Thu Ở Lại

Điệu: Điệu Chachacha
Tone: [Bb]
Biển [Bb] đánh bờ... Xôn xao... Bờ đánh biển...
Đừng đánh [Dm6] nhau... Ơi [D] biển... sẽ tàn [E7] phai...
Đừng gạch [Bbmaj7] tên... Vì [Db] yêu đương sẽ [Cmaj7] nát...
Biển [E7] là em... Ngọt đắng trùng [Bb] khơi...
Biển nghìn [Bbm] thu ở lại.. [A7]
Nghìn [Cb] thu... [Eb] [Bbm] ngậm ngùi...
⠀⠀

Bình luận