Vẫn Còn Yêu

Điệu: Điệu Boston
Tone: [D#]
(1)Tưởng đã không [D#] còn yêu như ngày ấy
Tưởng đã không còn những niềm [Bb] mê say
Một hôm em [Cb] đến xóa tan ưu [Gmaj7] phiền
Lòng tôi chai [A#] đá bổng dưng rủ [Bb] mềm
Một đời quên [B7] lãng vẫn còn yêu [D#] thêm [Bb] [D#]
(2)Từ đâu em [Bb] đến trong tôi
[Cb] ..một đời tôi [Db] vẫn buông lơi [Cmaj7]
Ngỡ [Bb] rằng tình không còn [G#] lối [E7]
Vòng tay ai [Bb] đó xa xôi
[Cb] .. Bờ môi hờ [Db] hững chơi vơi
[Cmaj7] .. Mà nay cơn [Am7] sóng thiết [F] tha [G#] cho tôi tình [D#] cuối [Bb] [G#]
(3)Từ đó bến [D#] bờ yêu thương chợt tới
Rồi sẽ không còn những ngày [Bb] mưa rơi
Mặt trời rực [Cb] rỡ sáng qua lưng [Gmaj7] đồi
Nụ cười sẽ [Cmaj7] thắm thiết trên môi [Bb] người
Tình yêu em [B7] mãi cuối cùng nơi [D#] tôi
(Giang Tau)
[D#] [D#] [Bb] [Bb] [Cb] [Cb] [Gmaj7]
[Db] [Bb] [D#] [F] -[G#] [D#]
(2) (3)
⠀⠀

Bình luận