Vòng Tay Yêu Thương

Điệu: Điệu Blues
Tone: [Bb]
[Bb] Hãy giữ lấy bao [A#] nhiêu kỷ niệm
Cho tình[E7] ta không bao giờ xa [Db]
[Bb] Và hãy giữ lấy cơn [A#] mưa thuở nào
Đem [E7] tình yêu về đây [Db]
[Dm7] Anh ngồi đây cô đơn
[A#] Mơ vòng tay yêu thương
Lòng mong [F#m7b5] nhớ dĩ vãng đã xa...[Db] [E7]
[Bb] Vẫn biết trước em [A#] đi ngút ngàn
Đem tình [E7] yêu qua bao miền xa [Db]
Ngồi [Bb] ngắm dĩ vãng rơi [A#] trên phím đàn
Nghe thời [E7] gian dần trôi. [Db]
[Dm7] Bên mùa thu heo may
[A#] Anh đợi ai nơi đây
Lòng mong [Em] nhớ.. bước ai quay [A#] về
Nơi tình [Bb] yêu, [Gsus4] người ơi....
anh [Db] mang, mang nỗi đau [Em] vào tim.... [Db]
Người có [Bb] hay...
[Em] Bóng ... người còn quanh [Db] đây!!
[A#] Khóc khi mùa đông không còn chút[D#] nắng... bên thềm
Nhìn [Em] mưa nhẹ rơi vào đêm
Mình anh nơi [Db] đây.. nhớ em..
[A#] Vắng .. con đường xưa ai ngồi đốt[D#] lá ... bên đời
Lòng [Em] anh chợt nghe quạnh hiu
Nhìn cuộc đời [Db] mãi trôi
Mơ vòng tay [A#] yêu thương
[Db] vòng tay [Bb] yêu thương.....
(Giang Tau)
[Bb] [A#] [E7] [Db]
[Bb] [A#] [E7] ⠀⠀

Bình luận