167
0

Đồng Chí

Điệu: Bollero
Tone: [F]
Tác giả: Chính Hữu
[ F ] Quê hương anh, nước mặn [ Em7 ] đồng chua
Làng [ Dm7 ] tôi nghèo, [ G ] đất cày lên [ C ] sỏi đá.
[ F ] Anh với tôi, đôi người [ Em7 ] xa lạ
Tự [ Dm7 ] phương trời, [ G ] chẳng hẹn quen [ C ] nhau.
[ F ] Súng bên súng, đầu sát [ Em7 ] bên đầu
Đêm rét [ Dm7 ] chung chăn, [ G ] thành đôi [ C ] tri kỷ.
Đồng [ F ] chí.
[ Em7 ] Đồng chí.
[ Dm7 ] [ G] [C ]
[ F ] Ruộng nương anh, gửi bạn [ Em7 ] thân cày
Gian [ Dm7 ] nhà không, [ G ] mặc kệ gió lung [ C ] lay.
[ F ] Giếng nước, [ Em7 ] gốc đa nhớ người [ Dm7 ] ra lính. [ G] [C ]
[ F ] Anh với tôi, biết từng [ Em7 ] cơn ớn lạnh
Rét [ Dm7 ] run người, [ G ] vầng trán đẫm [ C ] mồ hôi.
[ F ] Áo anh rách vai, quần tôi có [ Em ] vài mảnh [ Am ]
Miệng [ Dm7 ] cười buốt giá, [ G ] chân không [ C ] giày.
[ F ] Thương nhau, tay nắm lấy [ Em7 ] bàn tay
[ Dm7 ] Đồng chí [ G ]
[ C ] Đồng chí
[ F ] Đêm nay, rừng hoang sương [ Em7 ] muối
Đứng cạnh bên nhau chờ [ Dm7 ] giặc tới.
[ G ] Đầu súng [ C ] trăng treo.
[ F ] Ruộng nương anh, gửi bạn [ Em7 ] thân cày
Gian [ Dm7 ] nhà không, [ G ] mặc kệ gió lung [ C ] lay.
[ F ] Giếng nước, [ Em7 ] gốc đa nhớ người [ Dm7 ] ra lính. [ G] [C ] C7
[ F ] Anh với tôi, biết từng [ Em7 ] cơn ớn lạnh
Rét [ Dm7 ] run người, [ G ] vầng trán đẫm [ C ] mồ hôi. [ C7 ]
[ F ] Áo anh rách vai, quần tôi có [ Em7 ] vài mảnh [ Am ]
Miệng [ Dm7 ] cười buốt giá [ G ] , chân không [ C ] giày.
[ F ] Thương nhau tay nắm lấy bàn tay
Đêm [ Em7 ] nay rừng hoang sương [ Am ] muối.
Đứng [ Dm7 ] cạnh bên nhau chờ giặc [ G ] tới.
Đầu súng trăng [ C ] treo.
[ F ] Thương nhau, tay nắm lấy bàn tay
Đêm [ Em7 ] nay rừng hoang sương [ Am ] muối.
Đứng [ Dm7 ] cạnh bên nhau chờ giặc [ G ] tới.
Đầu súng trăng [ C ] treo. [ C7 ]
[ F ] Đồng chí.
[ Em7 ] Đồng chí.
[ Dm7 ] [ G] [C ]
Thế tay