Trông Dáng Em Ngồi

Điệu: Điệu Slow Rock
Tone: [Dm]
Trong dáng em [Eb] ngồi tôi chợt hiểu rằng
[Bbm] Chung quanh ta
[Eb] đời sống còn nhiều khốn [Em] khó [D7]
Tôi cũng [F#] như em gắng chờ và [Eb] hãy đợi
một ngày thật [Bbm] hồn nhiên [B#] bước vào cuộc [A#] sống mới
[C7] từng bước thật [Em] diệu êm
Để kịp nhìn [Bbm] thấy [D7] bước chân còn [F#] bở ngỡ như [A7] lần đầu
Em đến đây [Eb] ngồi như chuyện tình cờ [Bbm] trong bơ vơ
[Eb] Lòng tôi triệu lời [Fmaj7] muốn nói
[D7] Có bước [F#] ra đi mới thấy lòng quá [Eb] buồn
Dù chẳng được [Bbm] dài lâu
[B#] những sợi đời [A#] muôn dâu
[C7] những kiếp đời [Em] bể dấu [Bbm]
Thì em hãy [Em7b5] nhớ [F#] trong đời
vẫn [A#] còn [Bbm] có nụ [Eb] cười
⠀⠀

Bình luận