Trời Sẽ Nắng

Điệu: Điệu Rock
Tone: [Gm]
1. Trời sẽ [D#] nắng rồi tình [B7] yêu sẽ ấm [D#] trở lại
Trời sẽ [Bb] nắng để giọt [G#] sương lấp lánh [D#] trên cành [F#dim] [G#]
Và cơn [D#] gió bấc đìu [B7] hiu [E7] bớt [Bb] lạnh lùng [Am7]
Trời sẽ [F#m7b5] nắng ấm tình [G#] yêu em với [D#] anh. [Bb] [D#]
2. Rồi trời sẽ [Bb] nắng ánh sáng [G#] tươi vạn vật [D#] xanh
Trời sẽ [Am7] nắng xoá âm [Cb] u vào đêm [Db] tối [E7]
Tình ta ấm [Bb] ấp dưới nắng [G#] mai không còn [D#] xanh xao
Trời sẽ [Am7] nắng ấm môi [G#] hôn tình anh với [D#] em [C7] [G#]
3. Trời sẽ [D#] nắng làm đời [G#] ta thôi hết [D#] lạnh lùng
Trời sẽ [Bb] nắng và cỏ [G#] cây rực rở [D#] muôn màu [F#dim] [G#]
Tình ta [D#] mãi mãi đẹp [G#] tươi [E7] như ánh nắng [Bb] hồng
Tình ta [F#m7b5] mãi mãi còn [B7] xanh như nắng [D#] mới về... [Bb] [D#]
(giang tấu)
1. Trời sẽ [D#] nắng rồi tình [B7] yêu sẽ ấm [D#] trở lại
Trời sẽ [Bb] nắng để giọt [G#] sương lấp lánh [D#] trên cành [F#dim] [G#]
Và cơn [D#] gió bấc đìu [B7] hiu [E7] bớt [Bb] lạnh lùng [Am7]
Trời sẽ [F#m7b5] nắng ấm tình [G#] yêu em với [D#] anh. [Bb] [D#]
2. Rồi trời sẽ [Bb] nắng ánh sáng [G#] tươi vạn vật [D#] xanh
Trời sẽ [Am7] nắng xoá âm [Cb] u vào đêm [Db] tối [E7]
Tình ta ấm [Bb] ấp dưới nắng [G#] mai không còn [D#] xanh xao
Trời sẽ [Am7] nắng ấm môi [G#] hôn tình anh với [D#] em [C7] [G#]
(Lên 1/2 cung)
3. Trời sẽ [Fbm] nắng làm đời [A#] ta thôi hết [Fbm] lạnh lùng
Trời sẽ [Fb] nắng và cỏ [A#] cây rực rở [Fbm] muôn màu [Gdim] [A#]
Tình ta [Fbm] mãi mãi đẹp [A#] tươi [F7] như ánh nắng [Fb] hồng
Tình ta [Gm7b5] mãi mãi còn [C7] xanh như nắng [Fbm] mới về... [Fb] [Fbm] ⠀⠀

Bình luận