Trời Sẽ Nắng

Điệu: Điệu Rock
Tone: [Em]
Tone Quang Dũng la Gm (Capo on 3 choi Em)
[Em] [Am7] [D] [Gmaj7] [Em] [F] [C] [B] [C7] [B]
bossanova
===
1. Trời sẽ [Em] nắng rồi tình [B7] yêu sẽ ấm [Em] trở lại
Trời sẽ [Am] nắng để giọt [B] sương lấp lánh [Em] trên cành [F#dim] [B]
Và cơn [Em] gió bấc đìu [B7] hiu [E7] bớt [Am] lạnh lùng [Am7]
Trời sẽ [F#m7b5] nắng ấm tình [B] yêu em với [Em] anh. [Am] [Em]
2. Rồi trời sẽ [Am] nắng ánh sáng [B] tươi vạn vật [Em] xanh
Trời sẽ [Am7] nắng xoá âm [D] u vào đêm [G] tối [E7]
Tình ta ấm [Am] ấp dưới nắng [B] mai không còn [Em] xanh xao
Trời sẽ [Am7] nắng ấm môi [B] hôn tình anh với [Em] em [C7] [B]
3. Trời sẽ [Em] nắng làm đời [B] ta thôi hết [Em] lạnh lùng
Trời sẽ [Am] nắng và cỏ [B] cây rực rở [Em] muôn màu [F#dim] [B]
Tình ta [Em] mãi mãi đẹp [B] tươi [E7] như ánh nắng [Am] hồng
Tình ta [F#m7b5] mãi mãi còn [B7] xanh như nắng [Em] mới về... [Am] [Em]
(giang tấu)
1. Trời sẽ [Em] nắng rồi tình [B7] yêu sẽ ấm [Em] trở lại
Trời sẽ [Am] nắng để giọt [B] sương lấp lánh [Em] trên cành [F#dim] [B]
Và cơn [Em] gió bấc đìu [B7] hiu [E7] bớt [Am] lạnh lùng [Am7]
Trời sẽ [F#m7b5] nắng ấm tình [B] yêu em với [Em] anh. [Am] [Em]
2. Rồi trời sẽ [Am] nắng ánh sáng [B] tươi vạn vật [Em] xanh
Trời sẽ [Am7] nắng xoá âm [D] u vào đêm [G] tối [E7]
Tình ta ấm [Am] ấp dưới nắng [B] mai không còn [Em] xanh xao
Trời sẽ [Am7] nắng ấm môi [B] hôn tình anh với [Em] em [C7] [B]
(Lên 1/2 cung)
3. Trời sẽ [Fm] nắng làm đời [C] ta thôi hết [Fm] lạnh lùng
Trời sẽ [Bbm] nắng và cỏ [C] cây rực rở [Fm] muôn màu [Gdim] [C]
Tình ta [Fm] mãi mãi đẹp [C] tươi [F7] như ánh nắng [Bbm] hồng
Tình ta [Gm7b5] mãi mãi còn [C7] xanh như nắng [Fm] mới về... [Bbm] [Fm]

Bình luận