Bức Tâm Thư

Điệu: Điệu Ballad
Tone: [Gm]
Vài [D#] hàng gởi anh triều [Db] mến
Vừa [A#m] rồi làng có truyền [D#] tin
Nói [Db] rằng nước non dang [Bb] mong
Đi quân [A#] dịch là [Cb] thương nòi [B7] giống.
Người [D#] đời tìm sang giàu [Db] tới
Lòng [A#m] này thì khác tình [D#] ơi
Ước [Db] nguyện hứa duyên trao [Bb] người
Cầm tay [B7] súng tòng quân tươi [D#] cười.
Nong [Cb] tằm đang lớn ương đầy [Bb]
Nhờ [Cb] trời cam quýt đã lên [D#] mùa
Chờ [A#m] ngày dệt xong áo chung tình
Em [Db] mang tới [B7] đồn mà tặng [D#] anh.
Lạy [D#] trời tròn năm trọn [Db] tháng
Nợ [A#m] làng ơn nước anh đền [D#] xong
Xóm [Db] làng hát câu thanh [Bb] bình
Về nơi [B7] cũ cùng vui duyên [D#] lành.
(Lạy [D#] trời tròn năm trọn [Db] tháng
Nợ [A#m] làng ơn nước anh đền [D#] xong
Mái [Db] nhà chốn quê thanh [Bb] bình
Chờ anh [B7] bước về vui bên [D#] em.)⠀⠀

Bình luận